97. Gjør Døren høi, gjør porten vid!

1 Gjør Døren høi, gjør Porten vid!
Den Ærens Konge kommer hid,
Han hersker over alle Land,
Og er al Verdens Frelsermand.

2 Retfærdig kommer han herned,
Og byder Fred og Salighed,
Sagtmodig fremmer han sin Agt,
Og herske vil med Miskunds Magt.

3 Han raaber ud et Naadens Aar,
Vor Nød ved ham en Ende faar,
Derfor af Længselsfuldes Tal
En Glædesang ham møde skal.

4 O vel det Land, det Hus den Gaard,
Hvor denne Mand for Styre staar!
O vel det Hjerte Sjæl og Sind,
Hvor denne Konge drager ind!

5 Han er den rette Glædes Sol,
Som lyser fra Guds Naadestol,
Ved ham, Guds Søn, det lysne maa
Udi vort Hjertes mørke Vraa.

6 Gjør Døren høi, riv Stængsel ned,
I Hjerte Rum for ham bered,
Saa kommer Ærens Konge sterk,
Og fremmer i dig alt Guds Verk.

7 Mit Hjertes Dør jeg aabner dig,
O Jesu, vig hid ind til mig!
Og ved din Naade lad det ske
At jeg din Venlighed maa se!

8 Ja, ved din Helligaand det gjør,
Vi daglig aabne dig vor Dør,
Og dig os kun til Frelse veed
Velsignet i al Evighed!

Text Information
First Line: Gjør Døren høi, gjør porten vid!
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Første Søndag i Advent: Til Høimesse; First Sunday in Advent: High Mass
Notes: Som: Fra Himlen høit jeg kommer her
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us