S10. Du, som af kärlek varm

1 Du som, af kärlek varm,
Blödde för mig,
Drag mig för hvarje dag
Närmare dig!
Fyll du mitt hjärta så,
Att jag af kärlek må
Offra med fröhd också
Något för dig!

2 Du, som i himlens j¨hd
Beder för mig,
Som, om än svag, ser upp,
Herre, till dig!
Gif, att jag korset bär,
Nöjd med hvad du beskär,
Att jag må vittna här
Något om dig!

3 Bo med din Andes kraft,
Herre, i mig,
Att jag må hvarje stund
Lefva för dig.
Helande hjärtesår,
Sökande vilsna får,
Görande, hvar jag går,
Något för dig!

4 Allt, hvad jag är och har,
Skänkte du mig;
Hjälp mig det helga gladt,
Herre, åt dig!
Och, när förutan brist
Dig jag får se til sist,
Blifve du, Herre Krist,
Allting för mig!

Text Information
First Line: Du, som af kärlek varm
Title: Du, som af kärlek varm
Author: S. D. Phelps
Meter: 6 4, 6 4, 6 6 6 4.
Language: Swedish
Publication Date: 1913
Topic: Bön; Prayer
Copyright: Copyright property of The Biglow & Main Co.
Notes: Now Public Domain
Tune Information
Name: FADE, FADE, EACH EARTHLY JOY
Composer: William B. Bradbury
Meter: 6 4, 6 4, 6 6 6 4.
Key: G Major or modal
Copyright: Copyright property of The Biglow & Main Co.
Notes: Now Public DomainMedia
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.