S12. Jesus, lifvets källa

1 Jesus, lifvets källa,
Kom att tillfredsställa
Själens törst och gif
Lif utaf ditt lif!

2 Stilla du min längtan,
Hjärtats djupa trängtan,
Under kamp och strid,
Efter ostörd frid!

3 Värdes själf mig rena,
Du det kann allena;
I din hälsoflod
Gör min vilja god!

4 Kom, när morgon bräcker,
Kom, när sol sig släcker,
Kom med hopp och ljus
Midt i stormens brus!

5 Kom, du lifvets källa,
Låt din fridsvåg välla
Mäktigt öfver mig:
Se, jag bidar dig!

Text Information
First Line: Jesus, lifvets källa
Title: Jesus, lifvets källa
Author: Lina Sandell
Meter: 6 6, 5 5.
Language: Swedish
Publication Date: 1913
Topic: Sinnesändring och Tro; Conversion and Faith
Tune Information
Name: HÄR EN KÄLLA RINNER
Meter: 6 6, 5 5.
Key: C Major
Source: Ur PilgrimssångerSuggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.