Jesus, lifvets källa

Representative Text

1 Jesus, lifvets källa,
Kom att tillfredsställa
Själens törst och gif
Lif utaf ditt lif!

2 Stilla du min längtan,
Hjärtats djupa trängtan,
Under kamp och strid,
Efter ostörd frid!

3 Värdes själf mig rena,
Du det kann allena;
I din hälsoflod
Gör min vilja god!

4 Kom, när morgon bräcker,
Kom, när sol sig släcker,
Kom med hopp och ljus
Midt i stormens brus!

5 Kom, du lifvets källa,
Låt din fridsvåg välla
Mäktigt öfver mig:
Se, jag bidar dig!Source: Lutherförbundets Sångbok #S12

Author: Carolina Sandell

Lina Sandell (full name: Karolina Wilhelmina Sandell-Berg) (3 October 1832–27 July 1903) was a Swedish poet and author of gospel hymns. See also in: Wikipedia  Go to person page >

Text Information

First Line: Jesus, lifvets källa
Author: Carolina Sandell
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
Text

Lutherförbundets Sångbok #S12

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements