S78. Lef för Jesus

1 Lef för Jesus – intet annat
Är dock värdt att kallas lif.
Åt den vännen framför andra
Hjärtats första kärlek gif!

2 Lef för Jesus – världens äflan,
Rykte, rikedom och glans
Gifva aldrig åt din ande
Blott en times frid som hans.

3 Lef för Jesus – samla själar
Kring hans dyra kordsbaner!
Skynda, innan natten kommer,
Då du ej kan verka mer.

4 Tusen, tusen arma själar
Sucka efter lif och frid:
Säg dem något ord om Jesus,
medan du ännu har tid.

5 Säg dem blott, hvad själf du funnit,
vittna om hvad själf du sett,
Om den kärlek utan like,
Om den nåd han dig betett.

6 Lef för Jesus – gif åt honom
Lifvets sköna vårdag - men
Gif ock mannaålderns styrka
Och den sena hösten än!

7 Gif dig helt, ty det begär han;
Själf han gaf sig helt åt dig,
När han, fattig och föraktad,
Gick härnere korsets stig.

8 Gif dig helt, och vet, att ingen
Än förlorat däruppå!
Lef för Jesus, tills du salig
In uti hans ro får gå!

Text Information
First Line: Lef för Jesus – intet annat
Title: Lef för Jesus
Author: Lina Sandell
Meter: 8 7, 8 7.
Language: Swedish
Publication Date: 1913
Topic: Verksamhet
Tune Information
Name: HAR DU MOD ATT FÖLJA JESUS?
Meter: 8 7, 8 7.
Key: D Major
Source: Tysk FolkmelodiSuggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.