Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

Lef för Jesus

Representative Text

1 Lef för Jesus – intet annat
Är dock värdt att kallas lif.
Åt den vännen framför andra
Hjärtats första kärlek gif!

2 Lef för Jesus – världens äflan,
Rykte, rikedom och glans
Gifva aldrig åt din ande
Blott en times frid som hans.

3 Lef för Jesus – samla själar
Kring hans dyra kordsbaner!
Skynda, innan natten kommer,
Då du ej kan verka mer.

4 Tusen, tusen arma själar
Sucka efter lif och frid:
Säg dem något ord om Jesus,
medan du ännu har tid.

5 Säg dem blott, hvad själf du funnit,
vittna om hvad själf du sett,
Om den kärlek utan like,
Om den nåd han dig betett.

6 Lef för Jesus – gif åt honom
Lifvets sköna vårdag - men
Gif ock mannaålderns styrka
Och den sena hösten än!

7 Gif dig helt, ty det begär han;
Själf han gaf sig helt åt dig,
När han, fattig och föraktad,
Gick härnere korsets stig.

8 Gif dig helt, och vet, att ingen
Än förlorat däruppå!
Lef för Jesus, tills du salig
In uti hans ro får gå!


Source: Lutherförbundets Sångbok #S78

Author: Carolina Sandell

Lina Sandell (full name: Karolina Wilhelmina Sandell-Berg) (3 October 1832–27 July 1903) was a Swedish poet and author of gospel hymns. See also in: Wikipedia  Go to person page >

Text Information

First Line: Lef för Jesus intet annat
Title: Lef för Jesus
Author: Carolina Sandell
Meter: 8.7.8.7
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S78

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements