Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

Lef för Jesus

Lef för Jesus intet annat

Author: Carolina Sandell
Published in 3 hymnals

Representative Text

1 Lef för Jesus – intet annat
Är dock värdt att kallas lif.
Åt den vännen framför andra
Hjärtats första kärlek gif!

2 Lef för Jesus – världens äflan,
Rykte, rikedom och glans
Gifva aldrig åt din ande
Blott en times frid som hans.

3 Lef för Jesus – samla själar
Kring hans dyra kordsbaner!
Skynda, innan natten kommer,
Då du ej kan verka mer.

4 Tusen, tusen arma själar
Sucka efter lif och frid:
Säg dem något ord om Jesus,
medan du ännu har tid.

5 Säg dem blott, hvad själf du funnit,
vittna om hvad själf du sett,
Om den kärlek utan like,
Om den nåd han dig betett.

6 Lef för Jesus – gif åt honom
Lifvets sköna vårdag - men
Gif ock mannaålderns styrka
Och den sena hösten än!

7 Gif dig helt, ty det begär han;
Själf han gaf sig helt åt dig,
När han, fattig och föraktad,
Gick härnere korsets stig.

8 Gif dig helt, och vet, att ingen
Än förlorat däruppå!
Lef för Jesus, tills du salig
In uti hans ro får gå!


Source: Lutherförbundets Sångbok #S78

Author: Carolina Sandell

Caroline W. Sandell Berg (b. Froderyd, Sweden, 1832; d. Stockholm, Sweden, 1903), is better known as Lina Sandell, the "Fanny Crosby of Sweden." "Lina" Wilhelmina Sandell Berg was the daughter of a Lutheran pastor to whom she was very close; she wrote hymns partly to cope with the fact that she witnessed his tragic death by drowning. Many of her 650 hymns were used in the revival services of Carl O. Rosenius, and a number of them gained popularity particularly because of the musical settings written by gospel singer Oskar Ahnfelt. Jenny Lind, the famous Swedish soprano, underwrote the cost of publishing a collection of Ahnfelt's music, Andeliga Sänger (1850), which consisted mainly of Berg's hymn texts. Bert Polman  Go to person page >

Text Information

First Line: Lef för Jesus intet annat
Title: Lef för Jesus
Author: Carolina Sandell
Meter: 8.7.8.7
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 3 of 3)
Page Scan

De Ungas Sångbok #206

TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S78

Suggestions or corrections? Contact us