Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

106. Midt igjennem Nød og Fare

1 Midt igjennem Nød og Fare
Veien gaar til Paradis.
O du Lammets Brudeskare,
Du maa gjennem Torneris,
Du maa over Berg og Dal
Hjem til Zions Brudesal!
Dog – det bliver let at glemme
Første Øieblik derhjemme.

2 Ei, saa lad dig intet trykke,
Jesu Brud, paa denne Jord,
Efterdi hun er, din Lykke,
Saa sorunderlig og stor!
Er du dog saa salig her,
Hvor langt mere evig der!
Faa Minuter om at gjøre,
Kan man dig for Thronen høre.

3 Derfor, Fader uden Lige,
Sendte du din Søn herned,
Os at vinde Himmerige,
Som med Usseldommen stred.
Ham vi favne frydelig,
Og vort Støv skal takke dig
Her og hist med mange, mange
Evig søde Brudesange.

Text Information
First Line: Midt igjennem Nød og Fare
Author: Brorson
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Anden Søndag I Advent: Til Høimesse; Second Sunday in Advent: High Mass; Aandelig Strid (7 more...)
Notes: Som: Vær nu glad og vel til Møde (Nr. 617)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements