107. Jeg løfter op til Gud min Sang

1 Jeg løfter op til Gud min Sang
Endnu engang
Fra disse Jordens Dale.
Vor Herre Krist han henter mig
Smart hjem til sig
I Himlens høie Sale.
Som Lynet far,
Han kommer snar,
Da skal hans Pris
Paa anden Vis
De Guds Basuner tale.

2 Naar min Forløsning stunder til,
Jeg glædes vil
Og løfter of mit Hoved,
Da løses jeg, da gaar jeg ind
Til Vennen min,
Gud være evig lovet!
Da reises af
Den mørke Grav
Det, som var saa'd
Med Suk og Graad,
Da er den Søvn udsovet.

3 Naar Figentræet skyder Blad,
Jeg er saa glad,
Da bliver her snart Sommer,
Naar Himmerigets Blomster gro,
Det er min Tro,
Guds Rige snarlig kommer!
Hans Brud jet er,
Hans Ring jeg bær,
Har Lampen tendt,
Og Hjertet vendt
Til ham, al Verdens Dommer.

4 Jeg hører hans livsalig Røst
Guds Børn til Trøst
Fra høien Himmel tone:
Jeg kommer, se jeg kommer snart,
Hold du kun hart,
At ingen ta'r din Krone!
Min Brud, dig glæd,
Min Løn er med:
Dig, som var tro,
En evig Ro
Og Glæde for Guds Throne!

5 I Aanden glad da Bruden from
Hun siger: kom!
Saa hjertelig hun frydes;
Og hvo det hører siger: kom!
Lad Livsens Flom
Sødt over os udgydes!
Hvo lider Tørst,
Han komme først,
Hvo vil og kan,
Tag' Livsens Vand,
Som uforskyldt tilbydes!

6 En Himmel ny saavelsom Jord,
Det er hans Ord,
Da vorder til hans Ære.
Se, Guds Paulum blandt Menn'sken er,
Han bor os nær,
Og vi hans Folk skal være!
Lad Verden saa
I Stykker gaa,
Guds Ord ei brast,
De stande fast,
Den Bro skal Bruden bære!

7 Gud skal da tørre af mit Kind
Hver Taare min,
Ei Død skal være mere,
Ei heller Sorg, ei heller Skrig,
Ei Pine slig,
Som her Guds Børn maa bære;
Det første fort
Er veget bort,
Og Glæden ny
I Himlens By–
Eia, hvor godt at være!

8 Da synger jeg for Thronen glad
Et bedre Kvad,
Og løfter Palmegrene,
Med hvide Klæder, som er toed
I Lammets Blod
For Herrens Øine rene.
Halleluja! Eia, eia,
For liflig Klang!
Og al min Sang
Er Herren, Herren ene.

9 Amen, Vesignelse og Pris
Paa alle Vis,
Og Visdom, Magt og Styrke
Tilhører Gud i Evighed,
Som saa herned
Til os i Dødens Mørke!
Halleluja! Eia, eia!
I Himmerig
Der skal vi dig
I Aand og Sandhed dyrke.

Text Information
First Line: Jeg løfter op til Gud min Sang
Author: Landstad
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Second Sunday in Advent: High Mass; Anden Søndag I Advent: Til Høimesse; Aarvaagenhed (6 more...)
Notes: Som: O store Konge, Davids Søn (Nr. 99)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us