Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

11. Alenest' Gud i Himmerig

1 Alenest' Gud i Himmerig
Vær' Lov for al sin Naade,
Som han har gjort i Jorderig
I disse signede Dage!
Paa Jord er kommen Glæde,
Fred, Vel Mennesken maa glædes ved
Guds Yndest og god' Vilje.

2 Vi love, prise, takke dig,
Al Æren din skal vorde!
O Herre Gud i Himmerig,
Stor Kjærlighed du gjorde!
Du al Ting har i Vold og Magt,
Det alt maa frem, som er din Agt;
Vel den, dig kunde frygte!

3 O Jesu Krist, Guds enest' Søn,
Som hos Gud Fader sidder,
Du, som har frelst al Menn'skens Kjøn,
Og os med Gud forliger,
Alt med dit Blod og haarde Død
Har du os løst af Synd og Nød,
Giv i din Tro vi blive!

4 Du ene er vor Frelsermand,
Os Himmerig vil give,
Du er det Guds uskyldig Lam,
Der for os vilde libe,
Du ene er vor Salighed,
For din Skyld har vi fanget Fred,
Almægtigst Jesu Kriste!

5 O Heligaand, vor Trøstermand,
Al Sandhed os kan lære,
Hjælp, vi ved Guds Ord blive kan,
Og leve Gud ti Ære!
Vogt os fra Djævlens falske List,
Hjælp os at tro paa Jesum Krist,
Og blive salig! Amen.

Text Information
First Line: Alenest' Gud i Himmerig
Original Language: German
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Sædvanlige Salmer til Høimesse; Common Hymns for High Mass; Troens Bekjendelse (5 more...)
Tune Information
Name: [Alenest' Gud i Himmerig]
Composer: Kugelmann (1540)
Key: G Major or modal
Notes: Composer eller DeciusMedia
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements