Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

230. Ak Fader lad dit Ord, din Aand

1 Ak Fader, lad dit Ord, din Aand
Dog ret saa Overhaand!
Og se hvor fuld din Urtegaard
Af Torn og Tidsel staar!
Din Vekst du har vel her,
Men, ak, hvor tynd den er!
Hvor lidet er dog Kraften kjendt
Af Ord og Sacrament!

2 O Jesu, Jesu, kom dog snart
At se din Vingaards Art!
Af Døbte vrimler Stad og Land
Men hvor er Troens Brand?
Hvad hjælper det, vi veed,
Du Døden for os leed,
Naar vi ei staa mod Satans Verk
I Troen frisk og sterk?

3 O Helligaand, for dig vor Skat
Vi græde Dag og Nat,
Kom, giv os samme Lys og Kraft,
Vor' Formænd før har havt.
Da Kristendommen stod
Som Træ med sterkest Rod
Og Krone fuld af Frugters Sne
Og Purpur! Lad det ske!

Text Information
First Line: Ak Fader lad dit Ord, din Aand
Author: Brorson
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Femte Søndag efter Hellig Tre-Kongers Dag: Til Høimesse; Fifth Sunday after Holy Three Kings Day: High Mass; Kirken (9 more...)
Tune Information
Name: [Ak Fader lad dit Ord, din Aand]
Composer: Ludv. M. Lindeman
Key: G Major or modalSuggestions or corrections? Contact usAdvertisements