Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

229. O Gud, hvor jammerlig

1 O Gud, hvor jammerlig
Din Kirker-Ager sig
I denne Tid befinder!
Alt Ukrud fort oprinder,
Og tegner sig at sprede
Og overgro din Hvede.

2 Du har jo ladet strø
Dig Ords det rene Frø;
Det Livsens Korn, du saa'de,
Til alle Ender naa'de
Udi din Kirke-Lykke
Til Himmel-Frugt og Smykke

3 Dog skyder Klinten op
Sin purpurkroned' Top,
Og i Guds Ager brammer,
Som det vor Herre-Stammer
Man ser den, og maa lide,
Den brasker ved vor Side.

4 O Gud, hvor søvne-blind
Er Mennesket i Sind!
De, som din Ager vare,
Tidt vente ingen Fare,
Men før de ud har blundet,
Har Helved-Fyrsten vundet.

5 Nu strør han vidt herud
Et Kjætter-Klinte-Krud,
Som vel udvortes praler,
Og herlig sig udmaler,
Ja mangen Sjæl forvender,
Som Guds Ords Sæd ei kjender.

6 Thi, ak desvær'! man veed,
At Søvn og Sikkerhed
Har Hjerterne indtaget,
Imens har Satan jaget
Al Skam og Last i Grøde,
Som vil Guds Ære øde.

7 Her vokser Hovmod frem,
Had, Gjerrighed saa slem,
Hor, Mord og Løgn og Laster
Al Ærbarhed omkaster,
Rundt om os Synder grove
Gror op som tykke Skove.

8 Dog kommer vel den Dag,
Gud dømme vil sin Sag,
Og samle ind sin Hvede,
Og da med Klinten hede
Den evig' Ild og Lue
I Helveds Mørke-Stue.

9 O Gud, bevar dit Ord
Fra Satans Løgn og Mord,
Fra al den vrange Lære,
Som røver dig din Ære!
Lad Ordets Sæd udspænde
Sin Frugt til Verdens Ende!

10 Giv os din gode Aand,
Som Sæden af din Haand
Opelske kan og vande,
Saa vore Hjerte-Lande
Utallig Frygt maa bære
Dit store Navn til Ære!

Text Information
First Line: O Gud, hvor jammerlig
Author: Kingo
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Femte Søndag efter Hellig Tre-Kongers Dag: Til Høimesse; Fifth Sunday after Holy Three Kings Day: High Mass; Kirken (3 more...)
Notes: Som: Fryd dig, du Kristi Brud (Nr. 96)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements