Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

288. Hvad er det blandt saa mange

1 Hvad er det blandt saa mange,
O kjære Herre Gud!
Saa klager Hjertet bange,
Og ser i Ørken ud.
Her er et Øde Sted,
Vi staa med tomme Diske,
Fem Brød og to smaa Fiske,
Ei Raad til meer vi veed.

2 Men Jesus Kristus, sterke
Guds Søn, i Ørken staar,
Vil lade Verden merke,
Hvad Herrens Magt formaar;
Det Lidet er ham nok,
Hans Ord i Ørken lyder,
Han tager Brødet, bryder
Fuldt op for al den Flok.

3 O, naar du sidder hjemme
Udi et fattigt Hus,
Og ei formaar at glemme
Det tomme Oljekrus,
Naar mange kræver Mad,
Med Sorg du Smulen tager,–
I Løndom Gud tillager,
Hvad dig skal gjøre glad.

4 Kast bort din Angst og Kvide,
Giv Tid, saa kommer Raad!
Og dette skal du vide,
Guds Barn er bedre spaad;
Den, som arbeided, bad,
Han glemmes ingenlunde,
Gud skaber fleer ei Munde,
Han giver ogsaa Mad.

5 Der er en anden Føde,
Af Jorden ei opgrod,
Vi hungred os til Døde,
Om vi det ei forstod,
Det er den Manna sød,
Af Himlen ned mon regne,
Det Guds Ord allevegne,
Som lindrer Sjælens Nød.

6 Vi komme her en Skare,
At lytte til Guds Ord,
Gud lad os ikke fare
Her fastende fra Bord!
O Jesu, Livsens Brød,
Mæt alle hungrig' Sjæle,
Som gjerne ville dvæle
Hos dig i Ørkens Nød!

7 Vi maatte jo vansmægte
Paa Veien, som vi gaa,
Om do os vilde nægte,
Dit Naades Ord at faa.
Dit Rige, Herre, først!
O, lad os mindes dette,
Da vil du os nok mætte,
Og stille Trang og Tørst!

Text Information
First Line: Hvad er det blandt saa mange
Author: Landstad
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Midfaste Søndag: Til Høimesse; Midfast Sunday: High Mass; Opholdelsen (2 more...)
Notes: Som: Guds Godhed vil vi prise (Nr. 174)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements