Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

374. Herren han er min Hyrde god

1 Herren han er min Hyrde god,
Min Vægter go min Nærer,
Thi falder alting mig til Fod,
Alt Godt han mig beskjærer:
Mig sjal ei fattes Sjælens Mad,
Og hvad der gjør mig Hjerte glad;
Vel mig vor saadan Herre!

2 Som Hyrden driver sine Faar
Paa deilig Græsgang grønne,
Og fører dem til rindend' Aa'r,
Og til Vandstrømme skjønne,
Saa gjør min Hyrde, Jesus Krist,
Han føder Sjæl og Legem vist,
Hver faar sin Mad og Drikke.

3 Om jeg faar Lyst til syndig Ting,
Min Sjæl skal han omvende,
Og føre mig derfra omkring,
Selv tage mig ved Hænde,
Og lede mig saa tryg og fri
Ved Ordet paa Retvisheds Sti
For sit Navns Skyld og Ære.

4 Hvi skulde jeg da frygte mig,
Mens du gaar mig til Haande,
Og leder mig saa tryggelig
Alt med dit Ord og Aande?
Traads Modgang og al Verdens Nød,
Traads Helved og den evig' Død,
Din Kjep og Stav mig trøster.

5 Du er min Vært, jeg er din Gjest,
Din Dug du for mig breder,
Og mætter mig med Føden bedst,
Og intet Ondt tilsteder;
Du sparer ingen Salve god,
Fra Hoved flyder den til fod,
Mit Bæger og gaar over.

6 Jeg skal saa nyde mangeleed
Din Godhed her i Live,
Og din den store Miskundhed
Hos mig skal stedse blive,
Derpaa skal jeg evindelig
Bo i dit Hus og Himmerig,
Ei Ende faa de Dage!

Text Information
First Line: Herren han er min Hyrde god
Author: A. K. Arrebo
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Anden Søndag efter Paaske: Til Høimesse; Second Sunday after Easter: High Mass; Guds Kald (5 more...)
Notes: Som: Hvad kan os komme til for Nød (Nr. 287)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements