393. Mægtigste Kriste, Menighedens Herre

1 Mægtigste Kriste, Menighedens Herre,
Den du har tegnet med dit Kors til Ære,
Skynd dig at hjælpe os af Fiendens Snare,
Dit Folk bevare!

2 For du selv Striden for de Børn saa svage,
Dæmp du vor Fiende, driv hans Magt tilbage,
Hvad sig mod dine Lemmer vil ophøie,
Du selv nedbøie!

3 Fred udi Kirken vi af dig begjære!
Fred udi Landet, Herre Gud, lad være!
Fred udi Hjertet du for alting give
Hos os at blive!

4 Gjennem af Tiden skal din Godhed prises,
Og hisset evig endnu meer udvises,
Himmel og Jord din Miskund skal bekjende,
Til de faa Ende!

Text Information
First Line: Mægtigste Kriste, Menighedens Herre
Author: M. A. v. Lövenstern
Translator: Ukj.
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Almindelig Bededag: Til Tolvprædiken; Ordinary Prayer Day; Omvendelsen (7 more...)
Notes: Som: Vreden din afvend (Nr. 394)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us