Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

403. De Ord, som du mig lader høre

1 De Ord, som du mig lader høre,
Dem kysser jeg i Hjertets Grund,
At du, o store Gud, dit Øre
Vil bøie til min Betler-Mund;
Jeg frit min Sag skal sige frem,
Og bære Hjælpen fra dig hjem.

2 Dit Raad jeg da vil trøstig følge,
Til Naadestolen træde ind,
Jeg vil den mindste Ting ei dølge,
Som tynger mig udi mit Sind,
Skjønt du tilforne veed saa vel
Min Tarv og Trang til Liv og Sjæl.

3 Dog, at min ringe Tale-Maade
Dig, store Konge, tækkes maa,
Saa giv mig dertil Aand og Naade,
At Bønnen kan af Hjertet gaa,
At jeg, som er kun Støv og Jord,
Kan staa med himmelskikked' Ord!

4 O Helligaand, du vil ei tage
Din Bolig der, hvor Synder ske;
Men kom, mit Hjerte at ransage,
Og mine Tanker gjennemse,
Driv alt det Onde straks paa Dør,
Som i din Virkning Hinder gjør!

5 Saa skal mit Abba lifligt klinge,
Naar du har Hjertets Harpe stemt,
Saa skal jeg Gud mit Offer bringe,
Som ham er kjært, og ei bli'r glemt,
Naar du har samlet Hu og Sind,
Og viet dig dit Tempel ind.

6 Ved dig i Jesu Navn jeg vover
At bære frem til Gud min Bøn;
Min Fader, giv mig, hvad du lover
At skjænke mig udi din Søn!
Og lad det blive mig tilkjendt,
Hvad Jesus haver mig fortjent!

Text Information
First Line: De Ord, som du mig lader høre
Translator: Brorson
Author: Henriette v. Gersdorf
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Femte Søndag efter Paaske: Til Høimesse; Fifth Sunday after Easter: High Mass; Helliggjørelse og Fornyelse (8 more...)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements