Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

De ord, som du mig lader hoere

Full Text

1 De Ord, som du mig lader hore,
Dem kysser jeg i Hjertets Grund,
At du, o store Gud, dit ore
Vil bøie til min Betler-Mund;
Jeg frit min Sag skal sige frem,
Og bære Hjælpen fra dig hjem.

2 Dit Raad jeg da vil trøstig følge,
Til Naadestolen træde ind,
Jeg vil den mindste ting ei dølge,
Som tynger mig udi mit Sind,
Skjønt du tilforne veed saa vel
Min Tarv og Trang til Liv og Sjæl.

3 Dog, at min ringe Talemaade
Dig, store Konge, tækkes maa,
Saa giv mig dertil Aand og Naade,
At Bønnen kan af Hjertet gaa,
At jeg, som er kun Støv og Jord,
Kan staa med himmelskikked' Ord!

4 O Helligaand, du vil ei tage
Din Bolig der, hvor Synder ske;
Men kom, mit Hjerte at ransage,
Og mine Tanker gjemmense,
Driv alt det Onde straks paa Dør,
Som i din Virkning Hinder gjør!

5 Saa skal mit Abba lifligt klinge,
Naar du har Hjertets Harpe stemt,
Saa skal jeg Gud mit Offer bringe,
som ham er kjært, og ei bli'r glemt,
Naar du har samlet Hu og Sind,
Og viet dig dit Tempel ind.

6 Ved dig i Jesu Naven jeg vover
At bære frem til Gud min Bøn!
MinFader, giv mig, hvad du lover
At skjænke mig udi din Søn!
Og lad det blive mig tilkjendt,
Hvad jesus haver mig fortjent!


Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #403

Author: Henriette Katharina von Gersdorf

Gersdorf, Henrietta Catharine von, daughter of Baron Carl von Friesen, was born at Sulzbach, near Amberg, Bavaria, Oct. 6, 1648. In 1672 she married Baron Nicolaus von Gersdorf, of Dresden; and after his death, in 1702, retired to her estate of Grosshennersdorf, near Herrnhut, Saxony, where she for some time superintended the education of her grandson, Count N. L. von Zinzendorf; and where she died March 6, 1726. Her hymns, which are among the best of the period, appeared principally in the Löbau Gesang-Buch, 1725, and her Geistliche Singe-Stunden, Löbau, n. d., 1725, and were collected in her Geistreiche Lieder undpoetische Betrachtungen, Halle, 1729. Through J. J. Rambach's Haus Gesang-Buch, 1735, and the Hannover Gesang-Buch, 1740, so… Go to person page >

Translator: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson.) Go to person page >

Text Information

First Line: De ord, som du mig lader hoere
Author: Henriette Katharina von Gersdorf
Translator: Hans Adolf Brorson
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 3 of 3)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d41
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #403
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #403Text
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements