Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

415. Bort, Verden, af mit Sind og Øie

1 Bort, Verden, af mit Sind og Øie,
Din Lyst du selv beholde maa,
Som mig ei mere kan fornøie
End Støvet, som jeg træder paa!
Hver elske, hvad hans Hu staar til,
Jeg kun min Jesum elske vil.

2 Han er min Rigdom og min Ære,
Min Hjertens Lyst og Tidsfordriv,
I ham jeg ret kan salig være,
Thi Jesus han er selv mit Liv.
Hver elske, hvad hans Hu staar til,
Jeg kun min Jesum elske vil.

3 Naar Munden Smag og Mæle mister,
Og mumler mod den mørke Grav,
Naar Øinene i Døden brister,
Hvor bliver Verdens Lyst da af?
Hver elske, hvad hans Hu staar til,
Jeg kun min Jesum elske vil.

4 I Svaghed bliver han min Styrke,
Og gjør mig al min Trængsel sød,
Han er mit Lys i Dødens Mørke,
Han sviger ei i Liv og Død.
Hver elske, hvad hans Hu staar til,
Jeg kun min Jesum elske vil.

5 Han hersker over alle Himle,
Hans Throne i det Høie staar,
Saa vidt som Skabninger de vrimle,
Hans Herredom og Rige naar,
Hver elske, hvad hans hu staar til,
Jeg kun min Jesum elske vil.

6 Hans Slot kan ingen Magt bestride,
Det staar paa Evighedens Grund,
Hans Fiender maa i Græsset bide,
Naar han kun taler med sin Mund.
Hver elske, hvad hans Hu staar til,
Jeg kun min Jesum elske vil.

7 Hans Liflighed er uden Lige,
Som Verden dog ei kjende vil,
Hans Rigdom ingen kan udsige,
Og, hvad han har, mig hører til.
Hver elske, hvad hans Hu staar til,
Jeg kun min Jesum elske vil.

8 Lad mig kun her foragtet være,
Og leve i en ringe Stand,
Jeg skal i Himlen Kronen bære,
Og herske med min Frelsermand.
Hver elske, hvad hans Hu staar til,
Jeg kun min Jesum elske vil.

Text Information
First Line: Bort, Verden, af mit Sind og Øie
Translator: Brorson
Author: J. Scheffler
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Kristi Himmelfarts Dag: Til Høimesse; Christ's Ascension: High Mass; God's Call (19 more...)
Notes: Som: Hvo ene lader Herren raade (Nr. 207)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements