Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

420. Vidunderligst af alt paa Jord

1 Vidunderligst af alt paa Jord
Er Jesu Kristi Rige,
Dets Herlighed er og saa stor,
At det har ingen Lige.

2 Usynligt vel, som Sjæl og Sind,
Det næmt dog er et kjende,
Alt som en By paa Berge-Tind
Det sees til Verdens Ende.

3 Dets Gaade er et Guddoms-Ord,
Som skaber, hvad det nævner,
Som fylder Dale trindt paa Jord,
Og Høiene udjevner.

4 Med det indvies Jesu Daab,
Velsignes Jesu Bæger,
Saa hist udspringer Livets Haab,
Og her det vederkvæger.

5 Med det der skabes gode Kaar
For Herrens Kjæmper lave,
At de kan le ad Banesaar,
Og springe over Grave.

6 Med det der skabes Vin af Vand,
Og Pardis af Ørke,
med et der skabes Lys om Land,
Mens Verden gaar i Mørke.

7 Lad høres kun det Raab, som gaar,
At Riget er lagt øde,
Gud kroner ligefuldt sit Aar
Med Frugtbarhed og Grøde.

8 Dets Glans opstaar som Aks i Bang,
Som Baar i visne Skove,
Ja prægtig, som med Fuglesnag
Den gylden Sol af Vove.

9 Og naar han kommer i det Blaa,
Er Kristnes Kamp til Ende,
Hvad Troende i Speilet saa,
De Salige skal kjende.

10 Da riget er med Sole-Kaar
Tilsyne og tilstede
I Eveghedens Gylden-Aar
Med Ret og Fred og Glæde.

Text Information
First Line: Vidunderligst af alt paa Jord
Author: Grundtvig
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Kristi Himmelfarts Dag: Til Aftensang; Christ's Ascension: Evening; Kirken (20 more...)
Notes: Som: Jeg veed et evigt Himmerig (Nr. 105)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements