We don't often ask for money. Just twice a year. This is one of those times. 

So, please, before you hit the "close" button on this box, would you consider a donation to keep Hymnary.org going? 

In April 2020, according to Google Analytics, our Hymnary website had roughly 1.5 million sessions from approximately 1 million users. Both numbers were up 40% from April 2019. Amazing. And what a blessing! But it is expensive to serve all of these people -- worship leaders, hymnologists, hymn lovers and more -- people like you who love hymns.

And we have limited sources of revenue. This fund drive is one critical source. 

So if you benefit from Hymnary.org, would you please consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do. 

You can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546, or you can click the Donate button below. 

On behalf of the entire Hymnary.org team,
Harry Plantinga

420. Vidunderligst af alt paa Jord

1 Vidunderligst af alt paa Jord
Er Jesu Kristi Rige,
Dets Herlighed er og saa stor,
At det har ingen Lige.

2 Usynligt vel, som Sjæl og Sind,
Det næmt dog er et kjende,
Alt som en By paa Berge-Tind
Det sees til Verdens Ende.

3 Dets Gaade er et Guddoms-Ord,
Som skaber, hvad det nævner,
Som fylder Dale trindt paa Jord,
Og Høiene udjevner.

4 Med det indvies Jesu Daab,
Velsignes Jesu Bæger,
Saa hist udspringer Livets Haab,
Og her det vederkvæger.

5 Med det der skabes gode Kaar
For Herrens Kjæmper lave,
At de kan le ad Banesaar,
Og springe over Grave.

6 Med det der skabes Vin af Vand,
Og Pardis af Ørke,
med et der skabes Lys om Land,
Mens Verden gaar i Mørke.

7 Lad høres kun det Raab, som gaar,
At Riget er lagt øde,
Gud kroner ligefuldt sit Aar
Med Frugtbarhed og Grøde.

8 Dets Glans opstaar som Aks i Bang,
Som Baar i visne Skove,
Ja prægtig, som med Fuglesnag
Den gylden Sol af Vove.

9 Og naar han kommer i det Blaa,
Er Kristnes Kamp til Ende,
Hvad Troende i Speilet saa,
De Salige skal kjende.

10 Da riget er med Sole-Kaar
Tilsyne og tilstede
I Eveghedens Gylden-Aar
Med Ret og Fred og Glæde.

Text Information
First Line: Vidunderligst af alt paa Jord
Author: Grundtvig
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Kristi Himmelfarts Dag: Til Aftensang; Christ's Ascension: Evening; Kirken (20 more...)
Notes: Som: Jeg veed et evigt Himmerig (Nr. 105)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.