Hymnary Friends,

As our fall/winter fund drive winds down, please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. We're behind where we have been in past years with this drive, and we are hoping to catch up a little between now and January 1, 2019!

Please know that we want to keep Hymnary (the most complete database of North American hymnody on the planet) going for many years to come. Your donations help us do that. Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

501. Salig er den Mand, som ikke

1 Salig er den Mand, som ikke
Vanker i de Ondes Sag,
Gaar ei efter Synde-Skikke,
Sidder ei i Spotter-Lag,
Men hvis Lyst er Herrens Ord,
Herrens Lov og Ret paa Jord,
Og som alt sit Liv til Ende
Grunder paa Guds Vei at kjende!

2 Som et Træ, der stander plantet
Ved en Bæk i fagre Dal,
Grønnes op fra Aar til andet,
Og bær Frugter uden Tal,
Saa den Fromme hos sin Gud
Staar i Aanden frisk og prud,
Med Velsignelser han smykkes,
Hvad han gjør, da skal det lykkes.

3 Men, o Kristne! anderledes
Vorder med de Onde gjort,
De er Avner lig, som spredes,
Og af Veieret blæses bort.
Derfor ei, naar Dommen gaar
Over Jorden, de bestaar,
Men, hvor Fromme frelste mødes,
Alle Syndere udstødes.

4 Thi de Godes Verk og Veie
Kjendes Gud af Naade ved,
Den Velsignelse, de eie,
Vare skal i Evighed,
Men de Ondes Agt og Id
Skal forgaa til evig Tid.
Hjælpe Gud da os i Naade
Til ret Vei og Vandringsmaade!

Text Information
First Line: Salig er den Mand, som ikke
Translator: Landstad
Author: P. Gerhardt
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Niende Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; Ninth Sunday after Trinity Sunday: High Mass; Helliggjørelse og Fornyelse (6 more...)
Notes: Som: Vær nu glad og vel til Møde (Nr. 617)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements