Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

510. Herre! jeg maa klage

1 Herre! jeg maa klage,
Mine Levedage
Skammer jeg mig ved!
Jeg din Vilje kjender,
Og min Hu sig vender
Dog til Synden leed;
Dette Bryst i syndig Lyst,
Veed jeg, kan dig ei behage,
Derfor maa jeg klage.

2 Herre! jeg maa græde,
Ak, kun liden Glæde
Har du havt af mig;
Jeg dit Navn vel bærer,
O, men hvordan ærer
Jeg, min Frelser, dig?
Syndens Rod i Kjød og Blod
Sine Kviste vidt udbrede,
Derfor maa jeg græde.

3 Herre! jeg maa sukke,
Vil du endnu lukke,
Op din Favn for mig?
Lindring i sin Smerte
Finder dette Hjerte,
Jesu, kun hos dig.
For din Røst har dette Bryst
Tidt sig kunnet fast tillukke,
Derfor maa jeg sukke.

4 Herre! jeg maa bede,
Hvor skal jeg hernede
Finde Styrke vel?
Styrke til at blive
Tro min Gud i Live
Med en villig Sjæl?
Aanden kun i Prøvens Stund
Kan i Hjertet Kraft berede,
Derfor maa jeg bede.

5 Herre! vil du hore?
Laaner du dit Øre
Til mit Suk, min Bøn?
Gaar du mig imøde,
Vil du ei forstøde
Din forlorne Søn?
Angst og svag pa Angrens Dag
Han sin Bøn til dig maa gjøre,
Herre, vil du høre?

6 Ja, du svigter ikke,
Jeg i dine Blikke
Læser Naadens Bud,
Naade for hver Synder,
Som i Troen skynder
Sig hen til sin Gud,
Iil da, iil! min Jesu Smik
Spaar i Tvilens Øieblikke,
Jesus svigter ikke.

Text Information
First Line: Herre! jeg maa klage
Author: H. A. Timm
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Ellevte Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; Eleventh Sunday after Trinity Sunday: High Mass; Omvendelsen (14 more...)
Notes: Som: Jesu, du min Glæde (Gud skal al Ting mage , Nr. 490)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements