Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

510. Herre! jeg maa klage

1 Herre! jeg maa klage,
Mine Levedage
Skammer jeg mig ved!
Jeg din Vilje kjender,
Og min Hu sig vender
Dog til Synden leed;
Dette Bryst i syndig Lyst,
Veed jeg, kan dig ei behage,
Derfor maa jeg klage.

2 Herre! jeg maa græde,
Ak, kun liden Glæde
Har du havt af mig;
Jeg dit Navn vel bærer,
O, men hvordan ærer
Jeg, min Frelser, dig?
Syndens Rod i Kjød og Blod
Sine Kviste vidt udbrede,
Derfor maa jeg græde.

3 Herre! jeg maa sukke,
Vil du endnu lukke,
Op din Favn for mig?
Lindring i sin Smerte
Finder dette Hjerte,
Jesu, kun hos dig.
For din Røst har dette Bryst
Tidt sig kunnet fast tillukke,
Derfor maa jeg sukke.

4 Herre! jeg maa bede,
Hvor skal jeg hernede
Finde Styrke vel?
Styrke til at blive
Tro min Gud i Live
Med en villig Sjæl?
Aanden kun i Prøvens Stund
Kan i Hjertet Kraft berede,
Derfor maa jeg bede.

5 Herre! vil du hore?
Laaner du dit Øre
Til mit Suk, min Bøn?
Gaar du mig imøde,
Vil du ei forstøde
Din forlorne Søn?
Angst og svag pa Angrens Dag
Han sin Bøn til dig maa gjøre,
Herre, vil du høre?

6 Ja, du svigter ikke,
Jeg i dine Blikke
Læser Naadens Bud,
Naade for hver Synder,
Som i Troen skynder
Sig hen til sin Gud,
Iil da, iil! min Jesu Smik
Spaar i Tvilens Øieblikke,
Jesus svigter ikke.

Text Information
First Line: Herre! jeg maa klage
Author: H. A. Timm
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Ellevte Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; Eleventh Sunday after Trinity Sunday: High Mass; Omvendelsen (14 more...)
Notes: Som: Jesu, du min Glæde (Gud skal al Ting mage , Nr. 490)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us