Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

Herre, jeg maa klage

Herre, jeg maa klage

Author: Herman Andreas Timm
Published in 4 hymnals

Full Text

1 Herre! jeg maa klage,
Mine Levedage
Skammer jeg mig ved!
Jeg din vilje kjender,
Og min Hu sig vender
Dog til Synden led;
Dette Bryst i syndig Lyst,
Veed jeg, kan dig ei behage,
Derfor maa jeg klage.

2 Herre! jeg maa græde,
Ak, kun liden Glæde
Har du havt af mig;
Jeg dit Navn vel bærer,
O, men hvordan ærer
Jeg, min Frelser, dig?
Syndens Rod i Kjød og Blod
Sine Kviste vidt udbrede,
Derfor maa jeg græde.

3 Herre! jeg maa sukke,
Vil du endnu lukke,
Op din Favn for mig?
Lindring i sin Smerte
Finder dette Hjerte,
Jesus, kun hos dig.
For din Røst har dette Bryst
Tidt sig kunnet fast tillukke,
Derfor maa jeg sukke.

4 Herre! jeg maa bede,
Hvor skal jeg hernede
Finde Styrke vel?
Styrke til at blive
Tro min Gud i Live
Med en villig Sjæl?
Aanden kun i Prøvens Stund
Kan i Hjertet Kraft berede,
Derfor maa jeg bede.

5 Herre! vil du hore?
Laaner du dit Øre
Til mit Suk, min Bøn?
Gaar du mig imøde,
Vil du ei forstøde
Din forlorne Søn?
Angst og svag pa Angrens Dag
Han sin Bøn til dig maa gjøre,
Herre, vil du høre?

6 Ja, du svigter ikke,
Jeg i dine blikke
Læser Naadens bud,
Naade for hver synder,
Som i Troen skynder
Sig hen til sin Gud,
Il da, il! min Jesu Smik
Spaar i Tvilens Øieblikke,
Jesus vigter ikke.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #510

Author: Herman Andreas Timm

Herman Andreas Timm born 28 October 1800. Death 4 november 1866 in Magleby on Amager, where he served as a priest. Psalm Author represented in the Danish Psalmebog for Kirke go Hjem. https://sv.wikipedia.org/wiki/Herman_Andreas_Timm Go to person page >

Text Information

First Line: Herre, jeg maa klage
Author: Herman Andreas Timm
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d207
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #510
Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #340Text
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #510Text
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements