82. Hvor salig er den lille Flok

1 Hvor salig er den lille Flok,
Som Jesus kjendes ved!
I ham, sin Frelser, har den nok
Nu og i Evighed.
I Kjærlighed, i Haab og Tro
Den vandrer her og hist skal bo
Med ham, naar Haab og Tro forgaar,
Men Kjærlighed bestaar.

2 Min Jesus, er jeg En af dem?
Vil du mig kalde din?
Staar jeg for dig som hine Fem
Med Lys i Lampen min?
O lad mig ei til Hvile gaa,
Før jeg herom kan Vished faa,
Før du kan faa det Svar af mig:
Du ved, jeg elsker dig.

3 Og maatte det med Graad end ske,
At saadant Svar jeg gav,
Saa vil du naadig til mig se,
Og tørre Taaren af!
Ja naar kun du, som al Ting veed,
Hos mig kan finde Kjærlighed,
Og kjende mig iblandt din Flok
Som din, saa har jeg nok.

Text Information
First Line: Hvor salig er den lille Flok
Author: N. J. Holm
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Til Slutning; Closing; Guds Kald (17 more...)
Tune Information
Name: [Hvor salig er den lille Flok]
Composer: Ludv. M. Lindeman
Key: C MajorMedia
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us