We ask for donations here just twice a year, and this is one of those times. So, before you hit the "close" button on this box, would you consider a donation to keep Hymnary.org going? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Last month, our Hymnary website had almost 1 million visitors from around the world: people like you who love hymns. To serve our users well takes money, and we have limited sources of revenue. This fund drive is one such source.

You can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546, or you can click the Donate button below. From the entire Hymnary.org team, our grateful thanks.

83. Jeg takker Gud, min kristen Tro

1 Jeg takker Gud, min kristen Tro
Den er saa kjært et Stykke,
Al Tid, jeg skal i Verden bo,
Den er mit Hjertes Smykke,
Og gjemt som Arveguld i Skrin,
Til selv han kommer, Herren min,
Da lyser op min Lykke!

2 Thi den, som paa gud Fader tror,
Han frygter ingen Fare,
Han veed, han faar sit Brød paa Bord,
Gud vil ham vel bevare,
Han ejer Trøst i al sin Nød,
Og Hjælp i Usseldom og Død;
De Tider rinde snare.

3 Og den, som ret paa Kristum tror,
Han er Guds Barn det kjære,
Har Syndsforladelse, og bor
Med Fred, hvor det skal bære,
Mod sine Brødre er han mild,
Og vil for dem, som fare vild,
En Hjælper gjerne være

4 Og Troen paa Gud Helligaand
Hun trøster den, som strider,
Hun veed, at Satans Magt og Baand
Skal brydes dog omsider,
Og at i os Guds Riges Sag
Fuldkommes skal til Kristi Dag,
Saa frem med Gud det skrider.

5 Saa gaa Guds Børn til Paradis,
Det er en Vei saa vakker,
Der synger Himlens Hær Guds Pris,
Og lover ham og takker,
Med dem vil vi af Hjertens Grund
Paa Reisen takke al den Stund,
Helft nu mod Aften lakker.

Text Information
First Line: Jeg takker Gud, min kristen Tro
Author: Landstad
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Til Slutning; Closing; Troens Bekjendelse (6 more...)
Notes: Som: O Helligaand, du Skat saa skjøn (Nr. 431)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.