Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

84. Det lakker nu ad Aften bradt

1 Det lakker nu ad Aften bradt,
Bliv hos os, Herre, Dag og Nat,
Lad Ordets Lys, din Lampe skjøn,
Uslukket fryde os i Løn!

2 Vor Tid er ond, som bedst du veed,
Giv du vor tro Bestandighed,
Saa aldrig vorder os fravendt
Dit Guddoms-Ord og Sakrament!

3 Ophold din Kirke, Jesu sød,
Trods al vor Kulde, Søvn og Død,
Saa trindt om Lande Ordet dit
Kan flyve fort, og lyde frit!

4 O Gud, hvor gaar det daarlig til!
Nu Fienden har paa Jord sit Spil;
Saa er din Kirke i Forfald,
Paa Sekter meer veed Ingen Tal.

5 Nedstød de sterke Aanders Trop,
Som høit i Luften sværmer op!
Thi ellers gammel Kristen-Tro
For Lærdom ny faar aldrig Ro.

6 Det gjælder dog, o Herre Krist,
Vor Ære ei, men din forvist,
Staa derfor med din lille Flok,
Som i dit Ord har evig nok!

7 Ja, Ordet af din egen Mund,
Det er vort Skjold og Kirkens Grund,
O lad derved, hvad saa end brast,
Til Døden tro os holde fast!

8 Gud, lad os leve af dit Ord
Hver Dag, vi se paa denne Jord,
Og gaa med det fra Graadens Dal
Til dig i Himlens Glædesal!

Text Information
First Line: Det lakker nu ad Aften bradt
Author: N. Selnecker
Translator: Grundtvig
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Til Sluting; Closing; Guds Lov og Pris (6 more...)
Notes: Som: Herre Jesus Krist, sand Gud og Mand (Nr. 548)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements