244. Kyrie eleison, Gud Fader, forbarme dig!

Kyrie eleison, Gud Fader, forbarme dig!
Christe eleison, Christi, forbarme dig!
Kyrie eleison, Herre Hellig-Annd, forbarme dig!

Herre Gud Fader i Himmelen! Forbarme dig over os!
Herre Jesu, Verdens Frelser! Forbarme dig over os!
Herre Gud Hellig-Annd, sand TrOstermand! Forbarme dig over os!

Vær os barmhjertig,
Apor os, kjære Herre Gud!
Vær os barmhjertig,
Hjælp os, kjære Herre Gud!

Af alle Synder, Fri os, kjære Herre Gud!
Fra al Vildfarelse, Fri os, kjære Herre Gud!
Fra alt det, som ondt er, Fri os, kjære Herre Gud!
Fra en uforvarende, on og brat Død, Fri os, kjære Herre Gud!
Fra Pestilentse, Hunger og Dyrtid, Fri os, kjære Herre Gud!
Fra Krig og Blodstyrtning, Fri os, kjære Herre Gud!
Fra Oprør og Tvedragt, Fri os, kjære Herre Gud!
Fra utimeligt Veirlig, Fri os, kjære Herre Gud!
Fra den evige Død, Fri os, kjære Herre Gud!

For din hellige Fødsels Skyld, Hjælp os kjære Herre Gud!
For din blodige Sved, Hjælp os kjære Herre Gud!
For din Pine og Død, Hjælp os kjære Herre Gud!
For din hellige Jordefæred, Hjælp os kjære Herre Gud!
For din hellige Opstandelse og Himmelfart, Hjælp os kjære Herre Gud!
I vor sidste Time, Hjælp os kjære Herre Gud!
Paa den yderste Dommedag, Hjælp os kjære Herre Gud!

Vi arme Synder gjøre vor Bøn til dig: Hør os, kjære Herre Gud!
Styr og regjer din hellig Christelige Kirke, Hør os, kjære Herre Gud!
Hold Kirkens Tjener ved dit salig Ord og i et helligt Levnet, Hør os, kjære Herre Gud!
Forhindre alt Kjætteri og Vildfarelse, Hør os, kjære Herre Gud!
Og før dem paa den rette Vei, som ere forførte, Hør os, kjære Herre Gud!
Og lad Djævelen og alle Christendommens Fiender snarlig trædes under vore Fødder, Hør os, kjære Herre Gud!
Giv alle dem din Aand og Krafr, som høre dit Ord, Hør os, kjære Herre Gud!
Trøst alle dem, som ere bedrøvede og rædde, Hør os, kjære Herre Gud!
Giv Konger og Fyrster Fred og Endrægtighed, Hør os, kjære Herre Gud!
Giv vor Øvrighed Fred og et lyksaligt Regimente, Hør os, kjære Herre Gud!
Stedse Seirvinding imod sine Fiender, Hør os, kjære Herre Gud!
Giv vort Raad og Menighed Velsignelse og Veskjærmelse, Hør os, kjære Herre Gud!
Vær dem alle bistandig, som ere i Nød og Fare, Hør os, kjære Herre Gud!
Forsørge dem alle, som ere hjælpeløse, Hør os, kjære Herre Gud!
Forbarme dig ove alle Mennesker, Hør os, kjære Herre Gud!
Forlad alle vore Finder, og hjælp dennem at omvende sig, Hør os, kjære Herre Gud!
Giv Frugt paa Jorden og bevare den,Hør os, kjære Herre Gud!
O herre Gud, hør os naadelig, Hør os, kjære Herre Gud!
O Jesu Christe, Guds Son, Hør os, kjære Herre Gud!

O du Guds Lam, som bar Verdens Synder,
Forbarme dig over os!
O du Guds Lam, som bar Verdens Synder,
Miskunde dig over os!
O du Guds Lam, som bar Verdens Synder,
Forlene os din Fred!
Kyrie eleison, Gud forbarme dig over os!
Vi have syndet med vore Forfædre,
Vi have mishandlet og havt os ugudelig,
O Herre, handle ikke med os efter vore Synder
Og betal os ikk efter voer Misgjerninger!
O Herre, hør vor Bøn,
Og lad vor Røst komme til dig!

Text Information
First Line: Kyrie eleison, Gud Fader, forbarme dig!
Language: Norwegian
Publication Date: 1890
Topic: Bededag: Litaniet; Repentance Day: The Litany; Bodspsalmer (3 more...)
Notes: Source from index: Gl. Latinsk
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.