Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

245. Ak Herre from

1 Ak Herre from,
Hvor stor' og grum'
Er mine begangne Synder!
Ei nogen Mand
Mig hjælpe kan,
I Verden her jeg finder.

2 Jeg siger frit,
Løb jeg end vidt
Hen indtil Verdens Ende,
At løses af
Den Syndens Straf,
Jeg kunde den ei afvende.

3 Jeg raaber til dig:
Forskyd ei mig,
Min Synd det vel forskyldte;
Træt ei med mig,
Gud, vredelig,
Din Lov din Søn opfyldte.

4 Og er det saa,
Straf følge paa
De Synder, gjorte ere,
Saa straf du her
Og skaane der,
Lad her mig pønitere!

5 Godt Taal mig und,
Forlad min Synd,
Giv lydigt Sind, Gud milde!
Lad mig ei her,
Som ofte sker,
Med Utaal Naaden spilde!

6 Handle med mig,
Som synes dig,
I Naaden lad mig blive!
Lad hist ei mig
Evindelig
Fra dig med Skamm bortvige!

7 Som sig en Fugl
Ind udi Skjul
I hule Trær forstikker,
Naar Stormens Brus
Og Luftens Sys
Men'ske og Kv"g forstrækker;

8 Saa, Herre Christ,
Min Tilflugt vist
Er dine Vunders Huler;
Naar Synd og Død
Mig før' i Nød,
Bedst jeg mig deri skjuler.

9 Der er mig vel;
Naar da min Sjæl
Fra Legemet maa fare,
Du vil mig vist
O Herre Christ,
I evig Fryd bevare!

10 O Jesu sød!
Paa Korset død
Er du for Synder mine,
Du Djævlens Magt
Har underlagt,
Frelst mig fra Helveds Pine.

11 Dig Ære vær,
Gud Fader kjær,
Med Søn og Aand tilsammen!
Vis er jeg paa,
dit Ord skal staa:
Hvo tror, blir salig, Amen.

Text Information
First Line: Ak Herre from
Language: Norwegian
Publication Date: 1890
Topic: Bededag; Repentance Day; Bodspsalmer (3 more...)
Notes: Author/Translator from index: M. Rutilius
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements