103. Vaagn op, du, som sover, staa op fra de Døde

1 Vaagn op, du, som sover, staa op fra de Døde,
Krist lyser for dig!
Op, fer du ei Dagen, dens Straaler at gløde
Af Miskundhed rig!
Nu sov ikke længer,
Snært over dig hænger
En fortere Nat,
Om snart du ei favner din Skat.

2 I Jorderigs Dale, hvor Taagerne hænge,
Og Kinden er vaad,
Der lyder saa mange de sørgende Strenge
Af Suk og af Graad;
Af, hør disse Toner
Om Syndens Forsoner,
Om Seier og Fred!
Vor Herre er kommen herned!

3 I Jorderigs Dale, hvor Tornerne saare,
Er tungsomt at gaa,
Der længes saa mange med gr…dende Taare,
Til Freden at faa.
Nu stanse du Taaren,
Gud Glæde med Vaaren
I Kristus vi har,
Staa op, du som sover, vær snar!

4 Oplad dine Øine, og løft dem til Himlen,
Se nu er det Dag!
O, glæd dig som Barnet, og bland dig i Vrimlen,
Og Herren modtag!
Hvor Synderne tynge,
I Dagningen synge,
Som Fuglen i Skov,
De ventende Sjæle Guds Lov.

5 Ja Gud være lovet for Dagen, som skinner
Fra Himmelen ned!
Nu Sandheden, Veien og Livet jeg finder,
Og vandrer med Fred.
Lys for os, o Kriste!
Lad aldrig os miste
Dit lebende Spor,
Din Naades det lysende Ord!

Text Information
First Line: Vaagn op, du, som sover, staa op fra de Døde
Author: Landstad
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Advent 1: Evening Service; Første Søndag i Advent: Til Aftengudstjeneste; Second Sunday in Advent (30 more...)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us