Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

11. Alene Gud i Himmerig

1 Alene Gud i Himmerig
Ske Lov for al sin Naade,
Som han har gjort i Jorderig
I disse signed' Dage!
Paa Jord er kommen Glæde,
Fred, Vel Mennesken' maa glædes ved
Guds Yndest og god' Vilje.

2 Vi love, prise, takke dig,
Al Æren din skal vorde!
O Herre Gud i Himmerig,
Stor Kjærlighed du gjorde!
Du al Ting har i Vold og Magt,
Det alt maa frem, som er din Agt;
Vel den, dig kunde frygte!

3 O Jesus Krist, Guds enest' Søn,
Som hos Gud Fader sidder,
Du, som har frelst al Menn'skens Kjøn,
Og os med Gud forliger,
Alt med dit Blod og haarde Død
Har du os løst af Synd og Nød,
Gid i din Tro vi blive!

4 Du ene er vor Frelsermand,
Os Himmerig vil give,
Du er det Guds uskyldig' Lam,
Der for os vilde libe,
Du ene er vor Salighed,
For din Skyld har vi fanget Fred,
Almægtigst Jesus Kristus!

5 O Heligaand, vor Trøstermand,
Al Sandhed os kan lære,
Hjælp, vi ved Guds Ord blive kan,
Og leve Gud ti Ære!
Vogt os fra Djævlens falske List,
Hjælp os at tro paa Jesus Krist,
Og blive salig! Amen.

Text Information
First Line: Alene Gud i Himmerig
Original Language: German
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Sædvanlige Salmer til Høimesse; High Mass; Fastelavns Søndag: Til Høimesse -Til Tredje Teksxtækkes Evangelium (13 more...)
Source: Oldkirkelig Gloria; Paa tysk af Nicolaus Decius
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements