So far in 2023, 13 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Your donation:
$

140. Af Høiheden oprunder er

1 Af Høiheden oprunden er
En Morgenstjerne klar og skjær
Af Sandhed og af Naade;
Du Jesse Rod og Davids Kvist,
Min Hjertens Brudgom, Jesus Krist,
Mig fryder overmaade!
Liflig, Venlig,
Mild og kjærlig,
Stor og herlig,
Rig paa Gaver,
Lys og Liv i dig jeg haver.

2 Eia, min Skat og Krone skjøn,
Guds og Jomfru Marias Søn,
O du høibaarne Konning!
Du Lilje i mit Hjerte-Skrin,
Dit hellig' Ord og Hilsen din
Er sød kom Melk og Honning.
Guds Blomst
Din Komst,
Hosianna!
Himlens Manna
Vi fornemme,
Aldrig kan jeg dig forglemme.

3 Du klare Ædelstenen min,
Lad skinne i mit Hjerte ind
Din Ild og Elskovs Flamme,
Gud glæde mig og give vist,
Jeg være maa en Livsens Kvist
Alt paa dit Legems Stamme!
Til dig
Saart mig
Længes komme,
Himlens Blomme!
Suk jeg sender,
Rækker til dig Hu og Hænder!

4 Min Sjæl i Gud da fryder sig,
Naar du til mig ser mildelig
Med dig Miskundheds Øie.
O Herre Krist, hvor du er god,
Dit Ord, din Aand, dit Legem, Blod
Mig Salighed tilføie!
Drag mig,
Tag mig,
Giv mig Arme
Naadens Varme!
Jeg er Bruden,
Paa dit Ord jeg kommer buden.

5 Gud Fader min i Himmerig,
Før Verden var, du elskte mig
Udi din Søn den kjære,
Og han har selv jo valgt mig ud,
Og han er Brudgom, jeg er Brud,
O Herre Gud, for Ære!
Eia, Eia!
Himlens Glæder
Jeg tiltræder,
Snart han fører
Bruden hjem, som ham tilhører!

6 Stem op, og syng en Brudesang!
Lad Strengeleg og Harpeklang
Af Hjertens Lyst nu lyde,
Thi med min Jesus skal jeg gaa,
Og ham til Brudgom skal jeg faa,
Det skal mig evig fryde!
Synger, Leger,
Jubilerer,
Triumferer,
Naaber Kjære:
Stor er Herren til Guds Ære!

7 Hvor hjerteglad er jeg da nu!
Mig Et og Alt er Jesus, du,
Mit Ophav og min Ende;
Mig vil du dag jo til din Pris
Optage i dit Paradis,
Thi klapper jeg i Hænde!
Amen, Amen!
Kom min glæde!
Jeg er rede,
Dryg ei længe,
Al min Hu ved dig mon hænge.

Text Information
First Line: Af Høiheden oprunder er
Author: Fillip Nicolai
Translator: Hans Sthen
Translator: Landstad
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Christmas 1: For Morning Service and High Mass; Første Juledag: Til Morgengudstjeneste og Høimesse; Second Sunday in Advent (17 more...)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us