Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

140. Af Høiheden oprunder er

1 Af Høiheden oprunden er
En Morgenstjerne klar og skjær
Af Sandhed og af Naade;
Du Jesse Rod og Davids Kvist,
Min Hjertens Brudgom, Jesus Krist,
Mig fryder overmaade!
Liflig, Venlig,
Mild og kjærlig,
Stor og herlig,
Rig paa Gaver,
Lys og Liv i dig jeg haver.

2 Eia, min Skat og Krone skjøn,
Guds og Jomfru Marias Søn,
O du høibaarne Konning!
Du Lilje i mit Hjerte-Skrin,
Dit hellig' Ord og Hilsen din
Er sød kom Melk og Honning.
Guds Blomst
Din Komst,
Hosianna!
Himlens Manna
Vi fornemme,
Aldrig kan jeg dig forglemme.

3 Du klare Ædelstenen min,
Lad skinne i mit Hjerte ind
Din Ild og Elskovs Flamme,
Gud glæde mig og give vist,
Jeg være maa en Livsens Kvist
Alt paa dit Legems Stamme!
Til dig
Saart mig
Længes komme,
Himlens Blomme!
Suk jeg sender,
Rækker til dig Hu og Hænder!

4 Min Sjæl i Gud da fryder sig,
Naar du til mig ser mildelig
Med dig Miskundheds Øie.
O Herre Krist, hvor du er god,
Dit Ord, din Aand, dit Legem, Blod
Mig Salighed tilføie!
Drag mig,
Tag mig,
Giv mig Arme
Naadens Varme!
Jeg er Bruden,
Paa dit Ord jeg kommer buden.

5 Gud Fader min i Himmerig,
Før Verden var, du elskte mig
Udi din Søn den kjære,
Og han har selv jo valgt mig ud,
Og han er Brudgom, jeg er Brud,
O Herre Gud, for Ære!
Eia, Eia!
Himlens Glæder
Jeg tiltræder,
Snart han fører
Bruden hjem, som ham tilhører!

6 Stem op, og syng en Brudesang!
Lad Strengeleg og Harpeklang
Af Hjertens Lyst nu lyde,
Thi med min Jesus skal jeg gaa,
Og ham til Brudgom skal jeg faa,
Det skal mig evig fryde!
Synger, Leger,
Jubilerer,
Triumferer,
Naaber Kjære:
Stor er Herren til Guds Ære!

7 Hvor hjerteglad er jeg da nu!
Mig Et og Alt er Jesus, du,
Mit Ophav og min Ende;
Mig vil du dag jo til din Pris
Optage i dit Paradis,
Thi klapper jeg i Hænde!
Amen, Amen!
Kom min glæde!
Jeg er rede,
Dryg ei længe,
Al min Hu ved dig mon hænge.

Text Information
First Line: Af Høiheden oprunder er
Translator: Landstad
Translator: Hans Sthen
Author: Fillip Nicolai
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Christmas 1: For Morning Service and High Mass; Første Juledag: Til Morgengudstjeneste og Høimesse; Second Sunday in Advent (17 more...)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements