Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

216. Der mange skal komme fra Øst og fra Vest

1 Der mange skal komme fra Øst og fra Vest,
Og sidde tilbords i Guds Rige
Med Abraham, Isak og Jakob til Gjest
Hos ham, som bød ind os at stige.
Miskunde dig over os, Jesus!

2 Men de, som modstode fra Morgen til Kveld,
Og stoled paa egen Dyds Styrke,
Fordømmes og kastes med Legem og Sjæl
Hen ud i det yderste Mørke.
Miskunde dig over os, Jesus!

3 Gud lade os høre med Kjærligheds Brand
Vor Hyrdes hans Lokking saa blide,
At vi maatte skynde os, Kvinde og Mand,
Og sanke os til ham i Tide!
Miskunde dig over os, Jesus!

4 Gid jeg maatte være, og alle med mig,
Blandt Guds den beseglede Skare,
Gud tage os naadig i Himlen til sig,
Og frelse fra Helvedes Fare!
Miskunde dig over os, Jesus!

5 Gud giv mig at være den salig Gjest,
Som sidder hos Kongen for Borde,
At holde hos hannem den evige Fest,
Naar her de mig gjemme og jorde!
Miskunde dig over os, Jesus!

6 Da glemmes det Kors, som paa Jorden jeg bar,
Da slukner saa mildelig Sorgen,
Da bliver opklaret, hvad gaadefuldt var,
Da rinder den lyse Dags Morgen.
Mistkunde dig over os, Jesus!

7 Da toner der gjennem den himmelske Hal
En Lovsang, sam ikke har Mage.
For Stolen og Lammet de Salige skal
Sin Krone for kampen modtage.
Miskunde dig over os, Jesus!

Text Information
First Line: Der mange skal komme fra Øst og fra Vest
Author: Landstad
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Tredje Søndag efter Hellig 3 Konges Dag: Til Høimesse; Third Sunday after Epiphany; Nyaarsdag: Til Høimesse -Til Tredje Teksxtækkes Evangelium (15 more...)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements