26. Lov og Tak og evig Ære

1 Lov og Tak og evig Ære
Ske dig, Guds enbaarne Søn,
Som en Tjener vilde være,
Kommen ud af Davids Kjøn!
Søde Jesus, lær du mig,
At jeg vandrer rettelig,
Og i dine Fodspor træder,
Ja udi din Vei mig glæder.

2 Lad mig aldrig dig forsage,
Om end Kors og Kummer mig
Skal i denne Verden plage,
Men at jeg dog hjertilig
Elsker dig indtil min Død,
Og forlindrer al min Nød
Med din Fødsel, Død og Smerte,
Tag dem aldrig fra mit Hjerte!

Text Information
First Line: Lov og Tak og evig Ære
Author: Kingo
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Sædvanlige Salmer til Høimesse: Efter Prædikenen; High Mass: After Preaching; Slutningssalmer (13 more...)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us