364. Lover den Herre, hvis reddende Kjærlighed sender

1 Lover den Herre, hvis reddende Kjærlighed sender,
Efter Fortabte sit Budskab til Jorderigs Ender,
Kalder saa mild
Hver, som i Ørken for vild,
Bær ham paa Hærder og Hænder.

2 Lover den Herre, hvis lysende Kjærlighed gyder
Straaler af Lys i det Mulm, som fra Helved indbryder!
O, at dog hver
Menneske-Sjæl, du har kjær,
Frem i dit Dagskjær sig fryder!

3 Lover den Herre, hvis pleiende Kjærlighed dyrker
Haven han planted, og Grenene renser og styrker,
Sanker ind fler
Folk, som han ledige ser,
Aandelig Glæde udvirker!

4 Lover den Herre, hvis værnende Kjærlighed breder
Skjul over Sæden, som vokser, og Spirerne freder!
Ak, hør vor Røst!
Giv os en glædilig Host,
Om den, som Sæden bær, græder!

5 Lover den Herre, hvis evige Kjærlighed fremmer
Det, han begyndte, og sine Udvalgte ei gjemmer,
Mange fra Trang
Staar alt i Himlen med Sang;
Herrens Pauluner dem glemmer.

6 Lover den Herre Gud Fader, hans evige Naade!
Lover den Herre Guds Søn, som os frelste af Vaade!
Lover Guds Aand
Kysser hans ledende Haand!
Amen. Vor Herre det raade!

Text Information
First Line: Lover den Herre, hvis reddende Kjærlighed sender
Author (v. 1-5): Karl Døring
Author (v. 6): Landstad
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Hellig 3 Kongers Dag: Til Høimesse -Til Tredje Teksxtækkes Evangelium; Epiphany; Søndag Septuagesima: Til Høimesse (18 more...)
Notes: Som: Lover den Herre, den mægtig Konge
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us