Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

45. De unge Kristne knæle ned

1 De unge Kristne knæle ned
For dig, som Hjertets Tanker ved,
O Fader i det Høie!
Med stille Angers Suk i Lon:
Velsign og mig! er deres Bøn,
Giv Naade for dit Øie!
Atter de dig
Troskab sige,
Naaderige
Jesus Kriste,
Lad det Løfte aldrig briste!

2 O Fader, salv dem med din Aand,
Oplys dem, led dem med din Haand
Paa Ordets rette Veie!
O tænk paa dem, o mindes dog,
Du skrev dem ind i Livsens Bog
Til Himlens Arv og Eie!
Er de Faldne,
Af dig fundne
Syndebundne,
Dig miskunde
Over dem, som til dig stunde!

3 Og vogt saa, Jesus, dine Faar
I Verdens Ørken, hvor de gaar
I Hunger, tørst og Mørke!
Fra Ungdom og til Alder graa
De fast hos dig i Pagten staa
Ved Aandens Kraft og Styrke!
Naar da Troen
Er bevaret
Løbet faret,
For din Throne,
Herre, giv dem Livsens Krone!

Text Information
First Line: De unge Kristne knæle ned
Author: Landstad
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Konfirmation; Confirmation; Second Sunday after Easter (3 more...)
Notes: Som: Af Høiheden aprunden er.
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements