Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

460. O, giver Lyd, I Folk

1 O, giver Lyd, I Folk
I alle Verdens Riger!
Gud kalder!–stille dog,
Og merker hvad han siger!
Al Verdens Tummel ti!
Her er ne anden Klang;
Gud selv nu tale vil,
Saa hor dog til engang!

2 Han kalder ved sit Ord
Og sætter stærkt i Rette:
Hvor længe skal min Aand
Med eders Vanart trætte?
Er jeg den store Gud,
Som eder selv har skabt,
Hvi har I da mit Bud
Saa ganske glemt og tabt?

3 Din Ondskab er saa stor,
Du arme Støv paa Jorden!
Jeg kunde finde dig
Med Ban og Skræk og Torden;
Men vil du vende om,
Da sværger jeg derpaa,
Saa sandt jeg lever, skal
Du Liv og Naade faa!

4 Begræd din Daarlighed,
At du har ilde levet,
Saa vil jeg glemme alt
Det Onde, du har drevet;
Jeg aldrig har Behag
I nogen Synders Død;
Kom, tag din Tilflugt til
Min Naades Favn o Skjød.

5 Min Søn til Naadestol
For eder jeg fremsætter,
Hans Pine, Død og Blod
Al Verdens Synd udsletter.
Hvo ret af Hjertens Grund
Paa ham, min Søn, vil tro,
Skal aldrig blive dømt,
Men finde evig Ro.

6 Min Aand selv Troens Liv
I hver en Sjæl skal tænde,
Som sig fra Synden vil
Til mig med Attraa vende,
Og give Mod og Magt
At dø fra Verden af,
Og det alt mer og mer
Bestandig til din Grav.

7 Saa lukker jeg da op
Mit søde Himmerige,
Og lader vidt og bredt
Af ganske Hjerte sige:
O, vender, vender om,
I Folk paa denne Jord,
Saa skal I Naade faa;
Der har I selv mit Ord!

Text Information
First Line: O, giver Lyd, I Folk
Author: Brorson
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Second Sunday after Trinity Sunday; Ordinary Prayer Day; Evangeliets Indbydelse (8 more...)
Notes: Som: Nu takker alle Gud
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements