Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika

Editor: M. B. Landstad, Johannes Nilssøn Skaar
Publisher: Der Forenede Kirkes Forlag, Minneapolis, 1919
Denomination: Norwegian Synod of the American Evangelical Lutheran Church
Language: Norwegian
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
401Fra himmelen hid til os nedTextPage Scan
402Den Blomstertid nu kommerTextPage Scan
403De Ord, som du mig lader horeTextPage Scan
404Vel den, der veed i Jesu navnTextPage Scan
405Giv dig, min kjære Sjæl, til RoTextPage Scan
406Bort Sorg og Klag'TextPage Scan
407Med Bøn jeg Støv og MuldTextPage Scan
408Min Sjæl om du vil nogen TidTextPage Scan
409O seierrige Frelsermand!TextPage Scan
410Den Helt, som knuste Dødens MagtTextPage Scan
411Det er fuldbragt. Dem faldne JordTextPage Scan
412I Dag skal alting sjungeTextPage Scan
413Slaar sammen alle HænderTextPage Scan
414Drag, Jesus, migTextPage Scan
415Bort Verden, af mit Sind og ØieTextPage Scan
416Min Sjæl og Aand, opmuntre digTextPage Scan
417Paa denne Dag vi se Guds SønTextPage Scan
418Jeg ser dig, søde Lam, at staaTextPage Scan
419Vor Brudgom ei længe nu borte vil bliveTextPage Scan
420Vidunderligst af alt paa JordTextPage Scan
421Nu nærmer sig vor PinsefestTextPage Scan
422Lad din Naade paa os regne!TextPage Scan
423O Helligaand, gjør UnderværkTextPage Scan
424Den Vei, du gik i Kors og TrangTextPage Scan
425Vor Trængsel, hvor besværligTextPage Scan
426Den Naade, som Gud haver gjortTextPage Scan
427Falder paa dig Modgangs HedeTextPage Scan
428Klar op, mit Hjerte, Sjæl og Sind!TextPage Scan
429Kom, Hellige Aand, Herre Gud!TextPage Scan
430O Helligaand, o Søde TrøstTextPage Scan
431O Helligaand, du Skat saa skjønTextPage Scan
432Aand over Aander, kom ned fra det HøieTextPage Scan
433Sørgendes HusvalerTextPage Scan
434Den signede Dag, som vi nu serTextPage Scan
435Apostlerne sad i JerusalemTextPage Scan
436Fra Himlen kom et vældigt VeirTextPage Scan
437Helligaand, du største GaveTextPage Scan
438Guds Aand, som Jesu Vidner kanTextPage Scan
439Den Idræt Gud er tækkeligTextPage Scan
440Op alle Folk paa denne JordTextPage Scan
441O søde Gud, din KjærlighedTextPage Scan
442Min Jesus, lad mit Hjerte faaTextPage Scan
443Guddomstraale, HimmellueTextPage Scan
444Kom, o kom, du Aand, som giverTextPage Scan
445Drag Helligaand, du Lysets TolkTextPage Scan
446Give Gud, paa hvem vi stoleTextPage Scan
447Hos dig, o Jesus, sent om NatTextPage Scan
448Nu har jeg fundet det, jeg grunderTextPage Scan
449O Gud, hvad er du mer end skjønTextPage Scan
450Vi takke dig, o Gud, vor Fader kjæreTextPage Scan
451Op al den Ting, som Gud har gjortTextPage Scan
452Lov og pris og evig ÆreTextPage Scan
453Himlene, Herre! fortælle din ÆreTextPage Scan
454O, kommer hid fra alle LandTextPage Scan
455Tænk, Menneske, paa Enden velTextPage Scan
456I denne Verdens Sorger sænktTextPage Scan
457Hvad er det godt at landeTextPage Scan
458Vor Gud er idel KjærlighedTextPage Scan
459Skulde jeg min Gud ei priseTextPage Scan
460O, giver Lyd, I FolkTextPage Scan
461Hvo vil med til Himmerige?TextPage Scan
462Hvi skulde nogen væreTextPage Scan
463Den ypperligste Vei TextPage Scan
464O Jesus, du al Naadens VældTextPage Scan
465Saa sandt jeg lever, siger GudTextPage Scan
466Det Faar, som forvildet er og mistTextPage Scan
467I arme Synd're kommer hidTextPage Scan
468Stor, Jesus, er din MiskundhedTextPage Scan
469Gud er naadig, han vil ikke TextPage Scan
470Vor Jesus over os nu staarTextPage Scan
471Jesus, giv Seier! Livs-Fyrste og Kilde!TextPage Scan
472Naar Verden med sin Glæde svigerTextPage Scan
473Vær trøstig, mit Hjerte, bedrøv dig ei merTextPage Scan
474Hvor ser det ud i Verdens ØrkTextPage Scan
475Guds salige Godhed og NaadeTextPage Scan
476Her vil ties, her vil biesTextPage Scan
477Naar mit Øie, træt af MøieTextPage Scan
478Min største Hjertens GlædeTextPage Scan
479Hjem jeg længes! Ak, i VerdenTextPage Scan
480Sankt Peder faldt for Kristus nedTextPage Scan
481Vi kaste atter GarnetTextPage Scan
482Jesus, Herre! paa dit OrdTextPage Scan
483Din, o Jesus, din at væreTextPage Scan
484Hvor deilig skal Guds Kirke staaTextPage Scan
485Mig tjener alle Ting til GavnTextPage Scan
486Kom hid, og hør de ti Bud-OrdTextPage Scan
487Vor Sjæl er dertil fødd og baarenTextPage Scan
488Nu bør ei Synden mereTextPage Scan
489Den, som mig føder, det er Gud min HerreTextPage Scan
490Gud skal al Ting mageTextPage Scan
491Min Glæde udi Gud jeg harTextPage Scan
492Dig bede Børnen' dineTextPage Scan
493O Herre Gud! din Sol saa skjønTextPage Scan
494Forsøger eder selvTextPage Scan
495Paa Jorden er en liden HjordTextPage Scan
496Gud, lad dit Ord i Naade lykkesTextPage Scan
497O Gud, af Himlen se hertilTextPage Scan
498O kjære Sjæl, som vankerTextPage Scan
499Hvor ilde dog af Synds BegjærTextPage Scan
500Din Synd den gjør dig blind og lamTextPage Scan

[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact us