469. Gud er naadig, han vil ikke

1 Gud er naadig, han vil ikke
Nogen Synders Dom og Død,
Han vil Hjælp og Redning skikke,
Naar du er i Sjæle-Nød.
Lad dig intet mere smerte,
Giv du Gud dit bange Hjerte,
Tag til dig det Ord, du lærte:
Gud vil ingen synders Død!

2 Han har søgt dig saart og længe,
Har har fundet dig, sit Faar;
Stemmer alle Glædens Strenge,
Jesus hjem med Sjælen gaar!
Syng: Velkommen her tilbage!
Frygt dig ikke, Usle, Svage,
Ingen skal fra ham dig drage,
Han vil læge dine Saar!

3 Der er Fryd i Himmerige,
Har en Synder sig omvendt,
Engler med til Jorden stige,
Af Guds Miskundhed udsendt,
Salve Hjertet, som end bløder,
Naadens Aand det gjennemgløder,
Bort al Tvil og Mishaab støder,
Sæl er den, som sligt er hændt!

Text Information
First Line: Gud er naadig, han vil ikke
Author: Landstad
Publication Date: 1919
Topic: Tredje Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; Third Sunday after Trinity Sunday; Almindelig Bededag: Til Aftengudstjeneste - Til Tredje Tekstrækkes Lektie (4 more...)
Language: Norwegian
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements