Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

642. Jerusalem! din Aske jeg beskuer

1 Jerusalem! din Aske jeg beskuer,
Hvor Herrens Finger skrev med Sværd og Luer
Den Dom, som venter synds og Hovmods Hus;
Hvor er din Glands? hvor er din fordums Vælde?
Det, hvorved du blandt Steder skulde gjælde,
Er lagt i Grus.

2 Skjælv, trodsig Jord, for Herrens strenge Domme!
Til dig kan Bægeret og engang komme,
Og Raden til at drikke Bærmen ud,
Foragt Guds Ord_og se, Guds Hevn sig nærmer,
Og ingen Afgrunds Hule den beskjærmer,
Som spotter Gud.

3 Brug Lys og Dag, o Sjæl! mens Sol er oppe,
Og vogt dig for, modvilligt at tilstoppe
Det Kildervæld, som i din Ørk brød frem!
Foragtet Naade strengelig sig hvener;
Kom dit ihu, hvergang din Tunge nævner
Jerusalem!

4 Jerusalem! idag din Konge græder
Og naaderig mod dine Mure træder,
Og bedende han taler for din Sag.
O, vidste du, hvad til din Fred dig tjente,
Og hvor din ømme Frelsers Hjerte brændte
For dig idag!

5 Men det er skult. Du faldt; og Faldet lærer,
At den, som Gud, hans Ord og Hus vanærer,
Han modnes snart til strenge Dommes Høst.
Med Bøn og Bod min bange Sjæl skal haste,
For sig betids i Naadens Favn at kaste,
Og finde Trøst.

6 O Jesus, lad de Taarer, som du fældte,
Mit sovende og haarde Hjerte smelte!
Min Andagt skal idag opsamle dim,
Og Aandens Dug min Andagt skal velsigne,
Og saa skal ei min sidste Skjæbne ligne
Jerusalem!

Text Information
First Line: Jerusalem! din Aske jeg beskuer
Author: Joh. N. Brun
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Tilføiede Salmer; Added Hymns; Femte Søndag efter Trefoldiheds Fest: Til Høimesse (6 more...)
Notes: Som: Den prægtig' Sol, som hele Verden glæder
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements