Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

641. I Jomfruer, I kloge

1 I Jomfruer, I kloge,
O tænder Lamper, ser,
Hvor det i Verdens Kroge
Nu mørknes mer og mer!
Vor Brudgom op er standen
Og kommer med en Fart,
Op, vaager med hinanden,
Nu erdet Midnat snart!

2 Hver gjøre Lampen færdig,
At I kan rede staa
Og vorde agtet værdig,
Med Brudgommen at gaa;
Thi Zions Vægtre raabe:
Vor Brudgom nu er nær,
O, møder ham tilhobe
I Troens Frydefærd!

3 I Jomfruer, saa mange,
Som ere ved Forstand,
O kommer, ud at gange
Imod vor Frelsermand!
Ser Himlens aabne Porte
Og Brylluppet bered!
Han ikke langt er borte,
Som hedder Zions Fred!

4 Ser op, gaar ham imøde,
Han er, nu er han her!
Ser Træets Topper gløde,
Saa er vor sommer nær!
Ser, hvor saa klart frembryder
Den røde Aftensky,
Som os den Dag betyder,
Naar al vor Nat maa fly!

5 Bort derfor, Søvnens Taage!
Hvo vaager, han er vis.
Enhver, som ei vil vaage,
Skal føle Vredens Ris,
Fordærvelse og Plage;
Thi alle Vredens kar
For evig da skal smage
Den Helvedpine svar.

6 Men møder ham, I Fromme,
Med Fryd og Glædes Lyd!
Vor Sorrigs Tid er omme,
Til Klagen Afsked byd!
O, ser dog Frydestunden,
Som bærer Kronen from,
Nu er den snart oprunden,
Nu hentes Bruden hjem!

7 I, som med Jesus lider
I denne Grædedal,
Skal efter Sorgens Tider
Faa Fryd i Himlens Sal,
Med ham I skal regjere,–
Hvo kan vel det forstaa?–
Og evig triumfere
Med Ærens Krone paa.

8 O Jesus, lad det komme
Dog snart dertil engang,
At alle dine Fromme
Maa mode dig med Sang!
Gjør, Jesus, snart en Ende
Paa dines haarde Strid,
Og lad min Lampe brænde
Til min Forløsningstid!

Text Information
First Line: I Jomfruer, I kloge
Author: Laur. Laurenti
Translator: Brorson
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Tilføiede Salmer; Added Hymns; Andre Søndag I Advent: Til Høimesse -Til Sekund Tekstrækkes Evangelium (36 more...)
Notes: Som: Mig hjertelig nu længes
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements