Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

175. Ho Eternulo, Dio de mistero

1. Ho Eternulo, Dio de mistero,
De ĉio ajn la nesondebla Font',

Al Vi ni levas korojn en adoro,
Kreinto sola de la vasta mond',

Vi formis homojn laŭ la propra bildo
Por paca viv' en familia rond'.

2. En peka malhonoro kaj memvolo
Prapatroj niaj jesis al ribel',

Kaj sin surdigis al la Dia voĉo,
Sin trompis sur Satana karusel'.

Demonaj fortoj regis sur la tero—
Kaj ploris la anĝeloj en ĉiel'.

3. Ankoraŭ, malgraŭ puno kaj mizero,
Kaj malgraŭ oft-spertata tragedi',

Ja malgraŭ la alveno de Jesuo
Kun sava forto de l' evangeli',

Amase iras homoj al detruo.
“ Ĝis kiam, ho Sinjor'? ” aŭdiĝas kri'.

4. Pri nia kulp', kaj tiu de l' kunhomoj,
Ni pentas, kaj petegas por pardon',

Humile, kaj sopire, kun espero
Okulojn levas ni al Via tron'.

Rigardu nin, la sklavojn de malsaĝo;
Kompatu nin pro Via glora nom'.

5. Ho Eternulo, aŭdu nin pro Kristo,
Leviĝu kun potenco, agu mem!

La homojn liberigu de ruino,
Jam longe suferintan sub malben';

Starigu Vian regnon de la paco,
Kaj faru niajn korojn Via hejm'.

Text Information
First Line: Ho Eternulo, Dio de mistero
Title: Ho Eternulo, Dio de mistero
Original Language: Esperanto
Author: William John Downes (1969)
Publication Date: 2009
Topic: God of Mystery
Source: AK 222 (= Ad 272)
Language: Esperanto
Tune Information
Name: FINLANDIA
Composer: Jean Sibelius (1899)Media
MIDI file: Finlandia
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements