Na Himeni Haipule Hawaii

Committee Chair: Martha Hohu
Music Editor: Robert Graham
Publisher: Hawaii Conference United Church of Christ, Honolulu, Hawaii, 1972
Denomination: United Church of Christ
Language: Hawaiian; English
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
101Hua pana iki[Hua pana iki]
102Iini au e hiki mai[Iini au e hiki mai]
103Ha'i mai ika lono 'no IesuSTORY OF JESUS
104He hoa i aloha maiFRIEND
105Iesu mau ku'u kahuhipaALL THE WAY
106Iesu e, ke Kumu nuiNETTLETON
107Ka'i i ko Iesu InoaPRECIOUS NAME
108Hana, e po mai anaWORK SONG
109Mai hopo oe i na onouMARTIN
110Nou no au IesuCROSBY
111Aia ho'omana'o wau i ka lono la'i eSWEET STORY
112Ki'i i na auwana neiRESCUE
113He oli ko'u ke hai laHANKEY
114Hilina'i mau ia IesuTRUSTING JESUS
115A puni a'e au ina mea onouHIDING IN THEE
116Hamau! kani mai na liraHARWELL
117He punawai i weheia'e[He punawai i weheia'e]
118Hea Iesu ia kakou laGALILEE
119Kai a nauwe i ka nani[Kai a nauwe i ka nani]
120Ku'u pule no keiaMY PRAYER
121Aole au e imi mau[Aole au e imi mau]
122"Ane e huli" a lele pauALMOST PERSUADED
123Lulu i na hua ma ke kakahiakaHARVEST
124Mao a'e l ahe ke'a kahiko a pa'aOLD RUGGED CROSS
125He malihini auST. EDMUND
126Holo kakou me na hoku ma lunaREMEMBERED
127E ka Uhane, mai ke aoMERCY
128Iesu e, e ka'i mai ia'uLEAD ME SAVIOR
129E ha maluna o'uTRENTHAM
130Ho mai ke kaula! o ke ola mauLIFE-LINE
131Hauoli mau kakou ke hana no Iesu[Hauoli mau kakou ke hana no Iesu]
132Ku, e ku a paio[Ku, e ku a paio]
133E ho'omaika'i! ho'okani a'e hosana![E ho'omaika'i! ho'okani a'e hosana!]
134Hosana, me ka ho'omaika'i[Hosana, me ka ho'omaika'i]
135Ua puni ke ao i ka pouli e[Ua puni ke ao i ka pouli e]
136Kou aloha e IesuSOMETHING FOR JESUS
137Hana e! hana e! na kauwa a IesuWORK
138Aia pau a'e ku'u mau luhi[Aia pau a'e ku'u mau luhi]
139E ka Uhane mana[E ka Uhane mana, Nau e kokua mai]
140Ho po anei oe ma ka paio nei[Ho po anei oe ma ka paio nei]
141Oli no au i ka Haku Iesu[Oli no au i ka Haku Iesu]
142Hui mai anei na hoa[Hui mai anei na hoa]
143Hana ma ka malawaina[Hana ma ka malawaina]
144Malalo o Kona eheu malu wau la[Malalo o Kona eheu malu wau la]
145Ma ka mala o Iesu[Ma ka mala o Iesu]
146Ka Haku no ku'u Pu'uhonua[Ka Haku no ku'u Pu'uhonua]
147He ai'e nui ko'uALL TO CHRIST
148Hele au me Iesu ma na wahi a pau[Hele au me Iesu ma na wahi a pau]
149Lulu i na hua aloha[Lulu i na hua aloha]
150Eia no lakou e Iesu[Eai no lakou e Iesu]
151Aole inoa ma ke ao[Aole inoa ma ke ao]
152Aia nalo a'e ka ohu[Aia nalo a'e ka ohu]
153Kuko ola a'e au la[Kuko ola a'e au la]
154E ala na pa'ahana[E ala na pa'ahana]
155Hamau! he leo e ke paipai mai la noLAMBDIM
156Ma ka malu o kona eheu[Ma ka malu o kona eheu]
157A nana wau i na maika'iST. PETER
158Edena nani! mala maikai[Edena nani! mala maikai]
159"Ehele mai," ko Iesu leo neiNORTON
160E na haipule neiMARCHING TO ZION
161Nou ku'u aloha, nou a mauDUNBAR
162Na Iesu i imi i'au la[Na Iesu i imi i'au la]
163Iesu no ku'u Hoku[Iesu no ku'u Hoku]
164Iesu! inoa pa maika'iST. PETER
165Ka lei o ka oli ke waiho 'la no'uLEI
166Mele nani na poki'i[Mele nani na poki'i]
167Hoe ikaika, sela[Hoe ikaika, sela]
168Nu maika'i, Kani a'e[Nu maika'i, Kani a'e]]
169Mai na makani pu'kikiRETREAT
170Iesu, e hoolohe mai[Iesu, e hoolohe mai]
171Aia ho'i he punawai[Aia ho'i he punawai]
172Nani no ka pomaika'i ma ke[Nani no ka pomaika'i ma ke]
173Hele mai e na luhi[Hele mai e na luhi]
174Ke lohe nei no auWELCOME VOICE
175Ka lani ku'u home e maha mau ai[Ka lani ku'u home e maha mau ai]
176He kihapai no ka'uBOYLSTON
177He lono ko'u mai Iesu mai[He lono ko'u mai Iesu mai]
178He ao la'ela'e iloko o'uMORE ABOUT JESUS
179Na Iesu no i haawi maiEL NATHAN
180Mai ae i ka hewaPALMER
181Ka lokomaika'i[Ka lokomaika'i]
182Aia! ke ula ke ao o ZionaWESLEY
183He wahi Rose i pua'e[He wahi Rose i pua'e]
184E na koa nei, e ala e[E na koa nei, e ala e]
185I kou hele io io[I kou hele io io]
186Galilaia la'ela'e e[Galilaia la'ela'e e]
187He ke'ena anei kou la[He ke'ena anei kou la]
188Hamau! Kei na mele na mele ma o[Hamau! Kei na mele na mele ma o]
189Wiki e, wiki e hele aku ano[Wiki e, wiki e hele aku ano]
190Ala! Oho e!BATTLE CRY
191He Iesu ko'u he uwao ma ka laniI AM PRAYING FOR YOU
192La maika'i o'u i lilo auHAPPY DAY
193Ina e ula kou hewaCLEANSING
194He mele ko'u a'u i oli ai[He mele ko'u a'u i oli ai]
195Pili, e pili no au ia Iesu[Pili, e pili no au ia Iesu]
196Ole aloha me ko Iesu la[Ole aloha me ko Iesu la]
197Ku no Iesu, na haipule e![Ku no Iesu, na haipule e!]
198Ka Haku ku'u KahuYOKE
199Ke mele e mele ai no Iesu e[Ke mele e mele ai no Iesu e]
200E nana ia Iesu[E nana ia Iesu]

[This hymnal has not been proofed - data may be incomplete or incorrect]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements