Reformatus Eneskes-Konyv. Elso Kiadas

Publisher: Central Publishing House, Cleveland, Oh., 1918
Denomination: Hungarian Reformed Church in America
Language: Hungarian
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
86Istenemhez száll az ének
87Szivünk, ajkunk téged áld, Gondviselő Istenünk!
88Uram! a te ígéd nekem
89Isten a ki a mennyben [Isten a ki a mennyben]
90Atya Úr Isten! rólad vallást tészek
91Dícsérjük hálaadással
92Adj nekünk kegyes szivet
93Istenre bízom magamat, Magamban nem bízhatom
94Jézus! örömöt érzek szívembe
95Krisztus! felkent fejedelem!
96Maradj velem! Mármár alkony föd el[Maradj velem! Mármár alkony föd el]
97Úr Jézus Krisztus! bár meg nem foghatjuk
98Nagy örömére szolgál szívünknek
99Óh Úr Jézus! áldassál A te nagy szerelmedért
100Nagy Isten, téged imád Menny minden serege[Nagy Isten, téged imád Menny minden serege]
101Jézusunk holt teste, A melyben kereste
102Óh Úr Jézus! egeknek nagy királya
103Én Istenem a nagy világnak[Én Istenem a nagy világnak]
104Megzendűl ajka közöttünk mindennek
105Ur Isten végy dicséretet
106Mely nagy vídámsággal
107Teljes az oly embernek bóldogsága
108Lelkünk hozzád kívánkozik
109Az övéinek az Úr megtartója
110Úr Jézus, idvesség fejedelme!
111Áldjuk szüntelen kegyes Istenünket
112Óh Jézus, mi idvességünk
113Hívek! ébredjetek Jézusunk dícséretére
114Ó! Szent Isten mi atyánk[Ó! Szent Isten mi atyánk]
115Istennek választott népe
116Uram! téged tisztelünk
117Ó! Ur Jézus, idvességem
118Lelkünknek ez teljes indúlatja
119Taníts meg Uram! szent törvényedre
120Tiszetelünk Uram!
121Örizz meg Uram! bennünket kérünk
122Próbáld meg Uram! próbáld szívünket
123Szent ígéd Uram! nékünk lámpásunk
124Jertek, áldjuk az ég s föld Urát
125A szűzesség az a legdrágább kincs
126Mely boldog a ki jól és igazán él
127Óh mely nagy az oly ember boldogsága
128Gondviselő jó Atyám vagy, Ó!
129Az Ur napja szent nap ez
130Óh könyörgést meghallgáto Édes atya!
131Óh felséges Úr, egek királya!
132Felséges Ur mi Istenünk, Im előtted esedezünk
133Uristen téged, Szent fiadért áldunk
134Örök Isten, merre merre vagy?
135Világnak Ura! bölcs teremtője
136Halld meg Uram! esedezésünket
137Mennybeli felséges Isten![Mennybeli felséges Isten!]
138Itt a szent, a nagy nap Itt a földi menny[Itt a szent, a nagy nap Itt a földi menny]
139Tenéked, Uram! hálát adok, Hozzám való jóvoltodért
140Szivem megalázván te hozzád mégyek[Szivem megalázván te hozzád mégyek]
141Hálát adok néked menybéli Isten!
142Hálát adunk néked mennyei Atyánk!
143Szálljatok föl a tiszta fénybe
144Mi szent Atyánk ki lakozol mennyégben[Mi szent Atyánk ki lakozol mennyégben]
145Jézus Krisztus szép fényes hajnal[Jézus Krisztus szép fényes hajnal]
146Magasztallak én téged, Isten![Magasztallak én téged, Isten!]
147Ki hívta az éjszakát elő, Hogy megnyugodjatok
148Óh Isten! ki e reggellel Napodat visszaadtad
149Elmúlt az éjnek homálya
150Óh Isten! a nap fáklyája Imé felemeltetett
151Úr Isten! a nap felköltével
152Megújúlt testtel és erővel
153Krisztus! ki vagy nap és világ[Krisztus! ki vagy nap és világ]
154Óh én lelkem! dícsérjed Istenedet!
155Néked mennyei Atyánk!
156Jézus Krisztus! szentek reménye
157Adjunk hálát az Urnak[Adjunk hálát az Urnak]
158Ne jöjjön addig szememre álom
159Téged Úr Isten! dícsérünk, Hogy voltál ma is vezérünk
160A nap immár elenyészett
161Adjunk hálát megtartó Istenünknek!
162Ne szállj perbe én velem[Ne szállj perbe én velem]
163Én Istenem! sok nagy bünöm[Én Istenem! sok nagy bünöm]
164Uram! bűneink soksága, Undoksága Érdemli haragodat
165Megteritve áll előttünk A szeretet asztala
166Hallgasd meg Úr Isten!
167Jer! lássuk az Úr keresztjét
168Hallottuk Jézus! miképen hívogatsz
169Óh irgalmas Isten! örökké áldott légy
170Zeng nyelvünk a te dícséreteddel, Jézus!
171Idvességunk váltságunk, Jézus hozzád kiáltunk!
172Az Ur házába jöjjetek be
173Kegyes Jézus! én imádságomra[Kegyes Jézus! én imádságomra]
174Uram! bocsásd el népedet békével
175Áldás, dicsőség tenéked, Isten!
176Örök Isten leborulva imádunk![Örök Isten leborulva imádunk!]
177Uram bocsássad el Szolgádat békével[Uram bocsássad el Szolgádat békével]
178Hírdetvén az Úr halálát, Uram!
179Dicsőült helyeken mennyei paradicsomban[Dicsőült helyeken mennyei paradicsomban]
180Örvendezzünk a nagy Istennek!
181Emeljétek fel szíveteket
182Im a bús telet a szép kikelet
183Az Úrnak szavára a hidegek már eltünnek
184Óh világosságoknak Atyja!
185Mindenható mennyei felség!

[This hymnal has not been proofed - data may be incomplete or incorrect]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.