Instance Results

Topics:christian+pilgrimage
In:instances
Showing 1 - 10 of 383Results Per Page: 102050
Page scan

Breast the wave, Christian

Author: Joseph Stammers Hymnal: The Hymnal of the Protestant Episcopal Church in the United States of America 1940 #565 (1940) Meter: 5.5.5.5.6.5.6.5 Topics: The Church Militant The Christian pilgrimage Tune Title: FORTITUDE
Page scan

Hark! the hearld angels sing

Author: Rev. Martin Madan; Rev. Charles Wesley Hymnal: The National Hymn Book of the American Churches #39 (1893) Meter: 7.7.7.7 D Topics: Christian Pilgrimage Tune Title: MENDELSSOHN
Page scan

Children of the heavenly King

Author: Rev. John Cennick Hymnal: The National Hymn Book of the American Churches #59 (1893) Meter: 7.7.7.7 Topics: Christian Pilgrimage Tune Title: PLEYEL'S HYMN
Page scan

Awake, my soul, stretch every nerve

Author: Rev. Philip Doddridge Hymnal: The National Hymn Book of the American Churches #65 (1893) Meter: 8.6.8.6 Topics: Christian Pilgrimage Tune Title: CHRISTMAS
Page scan

Guide me, O Thou great Jehovah

Author: Rev. William Williams; Rev. Peter Williams Hymnal: The National Hymn Book of the American Churches #79 (1893) Topics: Christian Pilgrimage Tune Title: OLIPHANT
Page scan

While Thee I seek, protecting Power!

Author: Miss Helen Maria Williams Hymnal: The National Hymn Book of the American Churches #104 (1893) Topics: Christian Pilgrimage Tune Title: BRATTLE STREET
TextPage scan

Jeg veed at evigt Himmerig

Author: Hans Sthen Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #105 (1919) Topics: The Christian Pilgrimage Lyrics: 1 Jeg veed et evigt Himmerig, Som ei med Guld det røde Er smykket ud saa prydelig, Men med Guds Ord bet søde. 2 Der bor min Herre Jesus Krist, Som er Guds Søn den fromme, Min Brudgom kjær mig venter vist, Og beder til sig komme. 3 En Pilegrim er jeg forsand, Og snart hat Reisen Ende, Da gaar jeg til mit Fædreland, Mig kan ei bedre hænde. 4 Jeg fattig hid til Verden kom, Saa ringe var min Stamme, Gaar herfra ud med Haanden tom, Mig følger Død hin gramme. 5 Dog er jeg vis, at denne Krop I Døden ei skal blive, Men skal ved Guds Søns Kraft staa op, Han vil mig Glæden give. 6 Da opnaar jeg, det er min Tro, Som her led megen Plage, For Sorg og Strid Guds Fred og Ro I Evighedens Dage. 7 Jeg skilles fra al Usseldom Paa denne Jordens Tue, Min Herre Jesus raaber: Kom! Du tør slet ikke grue. 8 Jeg dig forløste med mit Blod, Og elskte dig af Hjerte, Vær derfor du kun ved godt Mod, Jeg døve vil din Smerte! 9 Har du mig kjær, min Hjertens Skat, Hvi vil du dig saa krænke? Thi paa din Synd, som er forladt, Jeg aldrig mer vil tænke. 10 Naar Verden al som Flyvesand Med Guld og Glæde viger, Da staar jeg hos din høire Haand, Den Ven, dig aldrig sviger. 11 Thi lader os i Evighed Gud takke allesammen For hans den store Miskundhed Ved Jesus Kristus! Amen. Languages: Norwegian
TextPage scan

Midt igjennem Nød og Fare

Author: Brorson Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #106 (1919) Topics: The Christian Pilgrimage Lyrics: 1 Midt igjennem Nød og Fare Veien gaar til Paradis. O du Lammets Brudeskare, Du maa gjennem Torneris, Du maa over Berg og Dal Hjem til Zions Brudesal! Dog – det bliver let at glemme Første Øieblik derhjemme. 2 Ei, saa lad dig intet trykke, Jesu Brud, paa denne Jord, Efterdi hun er, din Lykke, Saa sorunderlig og stor! Er du dog saa salig her, Hvor langt mere evig der! Faa Minutter om at gjøre, Kan man dig for Thronen høre. 3 Derfor, Fader uden Lige, Sendte du din Søn herned, Os at vinde Himmerige, Som med Usseldommen stred. Ham vi favne frydelig, Og vort Støv skal takke dig Her og hist med mange, mange Evig søde Brudesange. Languages: Norwegian
TextPage scan

Jeg løfter op til Gud min Sang

Author: Landstad Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #107 (1919) Topics: The Christian Pilgrimage Lyrics: 1 Jeg løfter op til Gud min Sang Endnu engang Fra disse Jordens Dale. Vor Herre Krist han henter mig Smart hjem til sig I Himlens høie Sale. Som Lynet far, Han kommer snar, Da skal hans Pris Paa anden Vis De Guds Basuner tale. 2 Naar min Forløsning stunder til, Jeg glædes vil Og løfter of mit Hoved, Da løses jeg, da gaar jeg ind Til Vennen min, Gud være evig lovet! Da reises af Den mørke Grav Det, som var saa'd Med Suk og Graad, Da er den Søvn udsovet. 3 Naar Figentræet skyder Blad, Jeg er saa glad, Da bliver her snart Sommer, Naar Himmerigets Blomster gro, Det er min Tro, Guds Rige snarlig kommer! Hans Brud jet er, Hans Ring jeg bær, Har Lampen tændt, Og Hjertet vendt Til ham, al Verdens Dommer. 4 Jeg hører hans livsalig Røst Guds Børn til Trøst Fra høien Himmel tone: Jeg kommer, se jeg kommer snart, Hold du kun hart, At ingen ta'r din Krone! Min Brud, dig glæd, Min Løn er med: Dig, som var tro, En evig Ro Og Glæde for Guds Throne! 5 I Aanden glad da Bruden from Hun siger: kom! Saa hjertelig hun frydes; Og hvo det hører siger: kom! Lad Livsens Flom Sødt over os udgydes! Hvo lider Tørst, Han komme først, Hvo vil og kan, Tag' Livsens Vand, Som uforskyldt tilbydes! 6 En Himmel ny saavelsom Jord, Det er hans Ord, Da vorder til hans Ære. Se, Guds Paulum blandt Menn'sken er, Han bor os nær, Og vi hans Folk skal være! Lad Verden saa I Stykker gaa, Guds Ord ei brast, De stande fast, Den Bro skal Bruden bære! 7 Gud skal da tørre af mit Kind Hver Taare min, Ei Død skal være mere, Ei heller Sorg, ei heller Skrig, Ei Pine slig, Som her Guds Børn maa bære; Det første fort Er veget bort, Og Glæden ny I Himlens By– Eia, hvor godt at være! 8 Da synger jeg for Thronen glad Et beder Kvad, Og løfter Palmegrene, Med hvide Klæder, som er to'd I Lammets Blod For Herrens Øine rene. Halleluja! Eia, eia, For liflig Klang! Og al min Sang Er Herren, Herren ene. 9 Amen, Vesignelse og Pris Paa alle Vis, Og Visdom, Magt og Styrke Tilhører Gud i Evighed, Som saa herned Til os i Dødens Mørke! Halleluja! Eia, eia! I Himmerig Der skal vi dig I Aand og Sandhed dyrke. Languages: Norwegian
Page scan

"Forever with the Lord!"

Author: James Montgomery Hymnal: The National Hymn Book of the American Churches #134 (1893) Meter: 6.6.8.6 Topics: Christian Pilgrimage Tune Title: OLMUTZ

Pages


Export as CSVAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.