Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

Text Results

Tune Identifier:"^lord_i_hear_of_showers_of_bless_bradbury$"
In:texts
Showing 1 - 10 of 16Results Per Page: 102050
Image

Even me

Author: Mrs. Elizabeth Codner Appears in 743 hymnals Matching Instances: 120 First Line: Lord, I hear of show'rs of blessing Used With Tune: [Lord, I hear of show'rs of blessing]
Image

Pass me not, O gracious Father

Author: Mrs. Elizabeth Codner Appears in 6 hymnals Matching Instances: 1 Topics: Salvation Sought and Found Scripture: Genesis 27:34 Used With Tune: EVEN ME
TextImage

Bygger du ditt hus på sanden

Author: Elizabeth Codner Appears in 1 hymnal Matching Instances: 1 Lyrics: 1 Bygger du ditt hus på sanden Här bland storm och vindens sus? Eller bygger du på klippan, Som står fat vid böljans brus? Kör: Det uar viktigt, det är viktigt Se dig själf i ordets ljus! 2 Fäster du ditt hopp på Kristus? Där är säker byggnadsgrund; Då går du ock trygg mot faran I den vilda stormens tund, Kör: Och din sällhet, och din sällhet Kan ej rubbas af sin grund. 3 Bygg på klippan, bygg på klippan! Snart kan slagregn komma på! Stormens makter äro stora, Hårdt skall hoppet pröfvas då. Kör: Bygg på klippan, bygg på klippan, Evigt skall du då bestå. Topics: Sinnesändring och Tro; Conversion and Faith Used With Tune: LORD, I HEAR OF SHOWERS OF BLESSING
TextImage

Dig, min Jesus, vill jag följa

Author: Joel Blomqvist Appears in 1 hymnal Matching Instances: 1 Lyrics: 1 Dig, min Jesus, vill jag följa, Hvad det än mig kosta må, Genom öken, øfver bölja Skall med dig jag säker gå Dig, blott dig, dig, blott dig vill jag följa, led du mig. 2 Trygg kan jag i sanning vara, Då du, Herre, med mig går. Från all nöd och ur all fara Hjälper du, som allt förmår. Dig, blott dig, dig, blott dig Vill jag följa, led du mig. 3 Intet godt kan jag dig gifva, Jag är idel fattigdom. Din jag är och vill förblifva, Du är all min rikedom. Dig, blott dig, dig, blott dig Vill jag följa, led du mig. 4 Må allt jordiskt fly och brista, Du, min Jesus, blir dock kvar. Skulle annat allt jag mista, Har jag nog, då dig jag har. Dig, blott dig, dig, blott dig Vill jag följa, led du mig. 5 Blif i glädjen, blif i nöden, Gud, mitt hjärtas enda skatt, Utan dig blir lifvet döden, Idel mörker, kolsvartn natt. Men med dig, men med dig Ljus blir natten, ljus min stig. Topics: Helgelse Och Bevarande; Holiness Used With Tune: LORD, I HEAR OF SHOWERS OF BLESSING
TextImage

Tack, o Herre, att du samlar

Appears in 1 hymnal Matching Instances: 1 Lyrics: 1 Tack, o Herre, att du smalar Oss omkring ditt dyra ord, Hjärtats balsam, trös och näring, Lyktan på vår mörka jod! Herre kär, Herre kär, Tack för stunden du beskär! 2 Käre Jesus, gif ditt vittne Denna stund frimodighet, Visdom, kraft och nit att tala Lifvets ord til salighet. Nådigt se, nådigt se Nu till din budbärare. 3 Låt ditt ord, det skarpa svärdet, Genomtränga hvarje själ. Anden sänd i rika strömmar. Dörren till hvar syndarträl Klapp på, klappa på, Herre Jesus, ske alltså. 4 Gjut din balsam i hvart hjärta, Som af synden sargadt är, Undervisa, tukta, trösta, Som du ser af nöden är. Hör vår bon, hör vår bön Oss med mycken nåd bekrön. Topics: Ordet och Gudstjänsten; The Word and the Worship Used With Tune: LORD, I HEAR OF SHOWERS OF BLESSING

Temple of God's Holy Spirit

Author: Rev. Robert M. Millman Meter: 8.7.8.7 with refrain Appears in 3 hymnals Matching Instances: 1 Topics: Christian Character Used With Tune: EVEN ME
TextAudioScore

Lord, Thou Knowest All the Hunger

Author: Freda H. Allen Appears in 1 hymnal Matching Instances: 1 Refrain First Line: Seeking now, seeking now Lyrics: 1. Lord, Thou knowest all the hunger Of the heart that seeks Thee now; How my soul hath long been craving What Thou only canst bestow. Refrain Seeking now, seeking now, Let Thy Spirit meet me now. 2. Failure in my walk and witness, Failure in my work I see; Fruitless toil, un-Christlike living, Calling forth no praise to Thee. [Refrain] 3. Now to Thee my soul confesses All its failure, all its sin; All the pride, the self-contentment, All the secret faults within. [Refrain] 4. Save me from myself, my Father, From each subtle form of pride; Lead me now with Christ to Calvary, Show me I with Him have died. [Refrain] 5. No more let it be my working Nor my wisdom, love or power, But the life of Jesus only, Passing through me hour by hour. [Refrain] 6. Let the fullness of Thy spirit Resting on Him cover me, That the witness borne to others, May bring glory, Lord, to Thee. [Refrain] 7. Father, in Thy Son’s name, pleading, I believe my prayer is heard; And I praise Thee for the answer, Resting simply on Thy Word. Praising now, praising now, Thou hast answered, Lord, I know! Used With Tune: EVEN ME Text Sources: Hymns of Consecration and Faith, by James Mountain (London: Marshall Brothers, new & enlarged edition, 1902), number 180

MWOKOZI BARAKA ZAKO

Appears in 1 hymnal Matching Instances: 1 First Line: Mwokozi baraka zako zi pote, duniani Used With Tune: Geshem

Tak, o Herre, at du samler

Appears in 2 hymnals Matching Instances: 1 Used With Tune: [Tak, o Herre, at du samler]

Ogsaa mig

Author: Elevine Heede Appears in 1 hymnal Matching Instances: 1 First Line: Herre, du velsigner alle Used With Tune: [Herre, du velsigner alle]

Pages


Export as CSVAdvertisements