Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

Ak Herre from

Representative Text

1 Ak Herre from,
Hvor stor en Sum
Er alle mine Synder!
Ei nogen Mand
Mig hjælpe kan,
Jeg i al Verden finder.

2 Jeg siger frit,
Løb jeg end vidt
Hen indtil Verdens Ende,
At løses af
Den Syndens Straf,
Jeg kund' den ei afvende.

3 Jeg beder dig,
Forskyd ei mig,
Som mine Synder skyldte,
Træt ei med mig,
Gud, vredelig!
Din Søn for mig opfyldte.

4 Er det da saa,
Straf følger paa
For mine Synders Vælde,
Saa straf du her,
Og skaane der,
Lad mig kun her undgjælde!

5 Godt Taal mig und,
Forlad min Synd,
Giv lydig Aand, Gud milde!
Lad mig ei her,
Som ofte sker,
Med Utaal Naaden spilde!

6 Gjør du med mig,
Som synes dig,
I Naaden lad mig blive
Lad dog ei mig
Evindelig
Fra dig med Skamme vige!

7 Som sig en Fugl
Ind udi Skjul
I hule Trær forstikker,
Naar Stormen gaar,
Og Toden slaar,
Og Folk og Kvæg forstrækker.

8 Saa, Herre Krist,
Min Tilflugt vist
Er dine Saar og Vunder,
Dem jeg i Nød
Og Dom og Død
Med Hast mig skjuler under.

9 Der er mig vel.
Naar da min Sjæl
Fra Legemet henfarer,
Jeg bliver vist
Hos dig, o Krist,
Du evig mig bevarer.

10 O Jesus sød!
Paa Korset død
Er du for Synder mine,
Du Djævlens Magt
Har underlagt,
Frelst mig fra Helveds Pine.

11 Thi priset vær',
Gud Fader kjær',
Hans Søn og Aand tilsammen!
Hvo tviler paa,
Guds Ord skal staa:
Den tror, blir salig. Amen.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #389

Author: Martin Rutilius

Rutilius, Martin, son of Gregorius Rüdel or Rutilius (who in 1548 was diaconus at Salza, near Magdeburg, and in 1551 became pastor at Düben on the Mülde, in Saxony), was born Jan. 21, 1550. After studying at the Universities of Wittenberg and Jena, he was appointed, in 1575, pastor at Teutleben, near Gotha. In 1586 he became diaconus at Weimar, where, after being for some time archidiaconus, he died Jan. 18, 1618. The translations [of his hymns] in common use are:— 1. 0 God my Lord! How great's the Hoard. In full by J. C. Jacobi, in his Psalter Germanica, 1722, p. 56. In his edition 1732, p. 89, it was greatly altered, and st. 1.—ill., viii., x. of this form were included in the Evangelical Union Hymn Book, 1856. 2. When… Go to person page >

Author (v. 7-11): Johan Grosz

(no biographical information available about Johan Grosz.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 7 of 7)

Kirkesalmebog #d6

TextPage Scan

Kirkesalmebog #389

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #389a

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #389b

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #245

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #389

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d7

Suggestions or corrections? Contact us