Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

അർക്കനോടൊപ്പം

Representative Text

1 അർക്കനോടൊപ്പം നീ ഉണരൂ
ചെയ്യുക നീ നിൻ കൃത്യത്തെ
നിദ്രവെടിഞ്ഞു നീ മോദിക്കൂ
പ്രാത്ഥന യാ-ഗമർപ്പിപ്പാൻ

2 നഷ്ടസമയം വീണ്ടുകൊൾ
ഇന്നെന്ന നാൾ പൊയ്‌പോകുമേ
ആത്മവരങ്ങൾ പാലിക്ക
അന്ത്യദിനം അടുത്താകാം

3 നിൻ ദീപമെങ്ങും വിളങ്ങട്ടെ
ദിവ്യവെളിച്ചം പോലെങ്ങും
സുഗമമാം സ്വർഗ്ഗ വീഥി കളിൽ
സ്‌നേഹ, സ്‌തുതി സ്തോത്രങ്ങളാൽ

4 വാക്കുകളിൽ ആത്മാർത്ഥതയും
സ്വച്ഛമാം നിൻ മനഃസാക്ഷിയും
നിൻ വഴിയെ ദൈവ വീക്ഷണവും
താൻ അറിയും നിൻ ചിന്തയും

5 എന്നുള്ളമേ ഉണരൂ വേഗം
ദൂതരോടൊപ്പം വാഴ്ത്തീടു
രാപ്പകൽ സ്തോത്രം പാടുന്നു,
ഉന്നത സ്തോത്രം രാജനു!

6 രാത്രിയിൻ കാവലിന്നായ് സ്തോത്രം
രാവിലെ തന്ന ശാന്തിക്കും.
ചാവിൽ നിന്നും ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ
കാണട്ടെ നീ-തി സൂര്യനെ

7 നീ വസിക്കുന്ന ഇടം സ്വർഗ്ഗം
നീ ഒരുനാളും പിരിയല്ലേ
നരകമല്ലോ നീ ഇല്ലെങ്കിൽ
വേണം നിന്നെ സദാ ചാരെ

8 എൻ പ്രതിജ്ഞ പുതുക്കുന്നു
മഞ്ഞുപോൽ നീക്ക പാപത്തെ
എൻ ഇച്ഛയെ നീ പരിപാലിക്ക
നിൻ ഇഷ്ടം എന്നിൽ പാലിക്ക

9 നീ നിയന്ത്രിക്കണ-മിന്നെന്നെ
എൻ വേലയും വാ-യിൻ വാക്കും
അവയിൻ സർവ്വ ശക്തികളും
നിൻ മഹത്വത്തിനായെന്നും

10 നിൻ വരവിൽ ഞാനു-യി-ർക്കുമ്പോൾ
നിന്നെ ഞാൻ കാ-ണുന്നില്ലെങ്കിൽ
വാഴ്ത്തുവോർ മദ്ധ്യേ ഞാനില്ലെങ്കിൽ
ഖേദം എനിക്കു എന്നെന്നും.

11 *ദാന ദാധാവെ സ്തു-തി-ക്കാം,
സർവ്വ സൃഷ്ടിയും പാ-ട-ട്ടെ,
വാനിലുള്ളോരും വാഴ്-ത്ത-ട്ടെ,
താത സുതാത്മനു സ്തോത്രം!Source: The Cyber Hymnal #14418

Author: Thomas Ken

Thomas Ken (b. Berkampstead, Hertfordshire, England, 1637; d. Longleat, Wiltshire, England, 1711) studied at Winchester College, Hart Hall, and New College, Oxford, England. Ordained in the Church of England in 1662, he served variously as pastor, chaplain at Winchester College (1669-1679), chaplain to Princess (later Queen) Mary in The Hague, and bishop of Bath and Wells (1685-1691). He was a man of conscience and independent mind who did not shirk from confrontations with royalty. When King Charles II came to visit Winchester, he took along his mistress, the famous actress Nell Gwynne. Ken was asked to provide lodging for her. The story is told that Ken quickly declared his house under repair and had a builder take off the roof! He later… Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: അർക്കനോടൊപ്പം നീ ഉണരൂ [Arkkanēāṭeāppaṁ nī uṇarū]
Title: അർക്കനോടൊപ്പം
English Title: Awake, my soul, and with the sun
Author: Thomas Ken
Translator: Simon Zachariah (2018)
Meter: 8.8.8.8
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Tune

DUKE STREET

First published anonymously in Henry Boyd's Select Collection of Psalm and Hymn Tunes (1793), DUKE STREET was credited to John Hatton (b. Warrington, England, c. 1710; d, St. Helen's, Lancaster, England, 1793) in William Dixon's Euphonia (1805). Virtually nothing is known about Hatton, its composer,…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #14418
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14418

Suggestions or corrections? Contact us