Den Naade, Gud har os beted

Den Naade, Gud har os beted

Author: Thomas Kingo
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Den Naade, Gud har os beted
Af faderlig Barmhjertighed,
At kalde os til Himmerig
Og evigt Liv og Lyst hos sig,
Den bør vi høit at skjønne paa,
Og ei paa Ondskabs Veie gaa.

2 Men som det Christne sømme kan,
Der er' i de Gjenfødtes Stand,
Betænke vel vort Syndefald,
Og anse Herrens Naadekald,
Ja vandre for hans Ansigt saa,
Vi Himlens Glæde nyde maa.

3 Af Hjerte, Sjæl og ganske Sind
Vi endelig bør lægge Vind
Paa Ydmyghed, og trykke ned
Den Satans Synd, Hovmodighed,
Som i Guds Øine habet er
Og evig Skjændsel til os bær.

4 Vor næste bør vi ei forsmaa,
Ei heller det fortryde paa,
Om Andres Lykke, Sted og Stand
Her vores overstige kan,
Men med et ydmygt Hjerte se,
At vi ham Gunst og Hjælp bete.

5 Enhver af os sin Mangel har,
Og ingen er saa ren og klar,
At han sig ofte jo forser
I dette syndig' Legems Ler;
Vel derfor den, som sagte far,
Og paa sin Sjæl skarpt Øie har!

6 Sagtmodighed og Hjertetaal
Bør være vores Øiemaal,
Saa hastig Harm ei tænder Ild,
Naar vor Jevnchristen farer vild,
At skjæmme ham, men med Fordrag
Anse i Kjærlighed hans Sag.

7 Af Kjærlighedens rene Væld
Opringer alle Dyders Held,
Thi Kjærligheden ydmyg er,
Sagtmodig, taalig mod Enhver,
Og elsker altid Enighed
Paa Troens Grund i Aandens Fred.

8 Og vi, som Navn af Christo bær',
Eet Legeme med hannem er',
Vi Alle ved Guds gode Aand
Bør holde fast ved Fredens Baand,
Og Alle har eet Livets Haab,
Een Herre og een Tro, een Daab.

9 Gud selv i Christo Fader er,
Som skabte os og styrer her
Og ved sin Søn har os gjenløst,
Ja Kjærlighed ved Aanden øst
I vore Hjerter rundelig
At danne os til Himmerig.

10 Saa bør da derfor Kjærlighed
I vore Hjerter blive ved,
Fordi vi alle Sønskend' er';
O, gid vi sammenknyttes her,
Saa vi kan Ærens Krone faa,
Naar Dommens store Dag skal staa!


Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #364

Author: Thomas Kingo

(no biographical information available about Thomas Kingo.) Go to person page >

Text Information

First Line: Den Naade, Gud har os beted
Author: Thomas Kingo
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #364

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d44

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.