Gid jeg, o Jesus, følger dig

Gid jeg, o Jesus, følger dig

Author: Thomas Kingo
Published in 4 hymnals

Representative Text

1 Gid jeg, o Jesus, følger dig,
Og Haabet paa dig sætter!
Jeg veed, du vel forsørger mig,
Og saa mit Tarv indretter,
At jeg i mine korte Aar
Min Del med Gud og Æren naar,
Det Haab mig altid letter.

2 Fem Bygbrød og to Fiske her
Fem tusind Mand ei tære,
Men ot tolv Kurve Levninger
Man kan fra Maaltid bære;
Saa trives vel vort Fødebrød
I Jesu rige Haand og Skjød,
Hvis Navn velsignet være!

3 Jeg derfor paa dit Forsyn vil
Henkaste al min Lykke,
Og trøstig sætte Hjertet til
Dig Raad og Himmel-Tykke;
Saa veed jeg vist, ihvor det gaar,
At alt det, af din Haand jeg faar,
Er et velsignet Stykke.

4 Skal jeg og intet andet faa
End Levninger, der falde
Af Andres Bord, og skal jeg gaa
Til dem om Hjælp at kalde.
Dog sidder Gud hos mig til Fad,
Og strør sin Trøst oppaa min Mad,
Og sød-gjør Armods Galde.

5 Del derfor til mig, hvad du ser
Der mig kan gavnligt værer,
Jeg takker, og vil intet mer
I Verden her begjære!
Du rammer selv min bedste Tarv,
Og giver Himmelen til Arv
Med evig Fryd og Ære.

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #289

Author: Thomas Kingo

(no biographical information available about Thomas Kingo.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d134

TextPage Scan

Kirkesalmebog #289

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #289

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #289

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.