Godt haab, I gode Kristne

Godt haab, I gode Kristne

Author: M. B. Landstad
Published in 5 hymnals

Representative Text

1 Godt Haab I gode Kristne,
Vær trøstig Herrens Smaa!
Lad Venne-Hænder visne,
Og Mandemagt forgaa!
Vi have Jesus her,
Den stærke Gud i Følge,
Saa hvelver ingen Bølge
Den Krike-Baad, os bær.

2 Giv dig i Herrens Vilje,
Om Veiret bryder hart,
Om Sø gaar over Tilje,
Og Døden stunder snart!
Derover er vort Hjem!
Naar vi Guds Følge have
Lad ryge Storm og Kave,
Han hjælper os nok frem!

3 Ja naar som mest du gruer,
Og Stormen hyler vildt,
Vor Herre Veiret truer,
Og der blir ganske stilt,
Saa lifligt, lyst og lungt!
At vor Magt intet duger,
Naar Herren sin ei bruger,
Det lære vi saa tungt.

4 Det er en liden Fare,
Den tykkes dig saa stor,
Vor herre tager vare,
Han sidder selv ved Ror;
Dig bares for, han sov,
Nu tager han til Orde,
Og Bølgerne om Borde
De sænkes, Gud ske Lov!

5 Og paa den anden Side
Der er en fager By,
Der skal vor Snekke skride,
Og lægge sig i Ly;
Der skal det blive klart,
Hvorfor vi saa mon stevne,
Guds tore Magt og Evne
Skal skues aabenbart.

6 O Gud, naar Arken dukker
I vrede Bølgers Brus,
Naar dine Venner sukker
I synkefærdigt Hus,
Gud styrke os vor Tro,
Gud hore Hjerte-Raabet,
Gud feste Seiers-Haabet,
Gud hjælpe os til Ro!

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #221

Author: M. B. Landstad

Magnus Brostrup Landstad (born 7 October 1802 in Måsøy, Norway and died 8 October 1880 in Kristiania) was a Norwegian minister, psalmist and poet who published the first collection of authentic Norwegian traditional ballads in 1853. This work was criticized for unscientific methods, but today it is commonly accepted that he contributed significantly to the preservation of the traditional ballads. Landstad lived with his father Hans Landstad (1771–1838) who was also a minister, first in 1806 to Øksnes, to Vinje in 1811 and to Seljord in 1819. He took a theological degree (cand. theol) in 1827, and worked after that as the resident chaplain in Gausdal for six years. After that he worked in different parishes in Telemark, Østfold befo… Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 5 of 5)

Kirkesalmebog #d145

TextPage Scan

Kirkesalmebog #221

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #221

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #221

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d109

Suggestions or corrections? Contact us