Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

Gud har fra Evighed givet sin Søn os til Herre

Gud har fra Evighed givet sin Søn os til Herre

Translator: M. B. Landstad; Author: Henrik Kampmann
Published in 5 hymnals

Full Text

1 Gud har fra Evighed givet sin Søn os til Herre,
Stort er hans Navn, og høilovet det evig skal være;
Himmel og Jord
Lover ham, lyder hans Ord,
Herren er han til Guds Ære!

2 Frygter ei, Kristne! med Kraft han vil værge sit Ribe,
Helvedes Porte forgjæves imod det skal krige;
Hvad han har bygt,
Staar paa en Klippe saa trygt,
Fienden med Skamme maa vige.

3 Ud over Jorden og indtil dens yderste Ender
Hilfen og Budskab om Fred og om Naade han sender;
Vide skal hver,
Jesus Guds Salved er,
Saligt det Hjerte, ham kjender.

4 Kommer til Hobe fra Verdens de fjerneste Lande,
Herrens Gjenløste, hans Magt og Hans Miskund at sande!
Siger dit ud,
Jesus, vor Herre og Gud,
Drog os af Dødsdybets Vande!

5 Kommer, I Arme, som til hammed Taarer har bedet,
I Sønderknuste i Aanden, som han har helbredet,
Sørgendes Hær,
Siger og synger enhver:
Jesus vort Hjerte har glædet!

6 Høit over Himlenes Himle han throner, den Herre;
Jorderig raabe med Glæde og give ham Ære!
Synger i Kor!
Lad os med Idræt og Ord
Palme: og Salmer ham bære!


Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #537

Translator: M. B. Landstad

Magnus Brostrup Landstad (born 7 October 1802 in Måsøy, Norway and died 8 October 1880 in Kristiania) was a Norwegian minister, psalmist and poet who published the first collection of authentic Norwegian traditional ballads in 1853. This work was criticized for unscientific methods, but today it is commonly accepted that he contributed significantly to the preservation of the traditional ballads. Landstad lived with his father Hans Landstad (1771–1838) who was also a minister, first in 1806 to Øksnes, to Vinje in 1811 and to Seljord in 1819. He took a theological degree (cand. theol) in 1827, and worked after that as the resident chaplain in Gausdal for six years. After that he worked in different parishes in Telemark, Østfold befo… Go to person page >

Author: Henrik Kampmann

(no biographical information available about Henrik Kampmann.) Go to person page >

Text Information

First Line: Gud har fra Evighed givet sin Søn os til Herre
Translator: M. B. Landstad
Author: Henrik Kampmann
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 5 of 5)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d155
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #d20
Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #445Text
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #537Text
Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d112
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements