537. Gud har fra Evighed givet sin Søn os til Herre

1 Gud har fra Evighed givet sin Søn os til Herre,
Stort er hans Navn, og høilovet det evig skal være;
Himmel og Jord
Lover ham, lyder hans Ord,
Herren er han til Guds Ære!

2 Frygter ei, Kristne! med Kraft han vil værge sit Rige,
Helvedes Porte forgjæves imod det skal krige;
Hvad han har bygt,
Staar paa en Klippe saa trygt,
Fienden med Skamme maa vige.

3 Ud over Jorden og indtil dens yderste Ender
Hilsen og Budskab om Fred og om Naade han sender;
Vide skal hver,
Jesus Guds Salved er,
Saligt det Hjerte, ham kjender.

4 Kommer til Hobe fra Verdens de fjerneste Lande,
Herrens Gjenløste, hans Magt og Hans Miskund at sande!
Siger dit ud,
Jesus, vor Herre og Gud,
Drog os af Dødsdybets Vande!

5 Kommer, I Arme, som til ham med Taarer har bedet,
I Sønderknuste i Aanden, som han har helbredet,
Sørgendes Hær,
Siger og synger enhver:
Jesus vort Hjerte har glædet!

6 Høit over Himlenes Himle han throner, den Herre;
Jorderig raabe med Glæde og give ham Ære!
Synger i Kor!
Lad os med Idræt og Ord
Palmer og Salmer ham bære!

Text Information
First Line: Gud har fra Evighed givet sin Søn os til Herre
Author: Henrik Kampmann
Translator: Landstad
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Attende Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; Eighteenth Sunday after Trinity Sunday; First Sunday in Advent (24 more...)
Notes: Som: Lover den Herre,den mægtig Konge
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us